Dirbkime ateičiai kartu

Mieli mano rinkėjai, 

nuoširdžiai dėkoju visiems, balsavusiems už mane Seimo rinkimuose.

Su pagarba ir dėkingumu vertinu Jūsų viltį tęsti apygardoje ir Lietuvoje pradėtus darbus. Nenusiminkime dėl rinkimų rezultato – lieku dirbti Seime, ir neapleisiu to, ką įsipareigojau Jums, mano bendraminčiai. Ir toliau rūpinsiuosi tuo, ką kartu puoselėjome jau nemažai metų: gyvenamųjų kvartalų ir gatvių tvarkymu, edukaciniais ir kultūriniais projektais.

Nepaliksiu be dėmesio ir kaimo žmonių, kurių siekis pagerinti savo ir savo vaikų gyvenimą man savas ir suprantamas.

Visiems – atidavusiems balsą už mane, pasirinkusiems kitą kandidatą ar neatėjusiems į rinkimus – linkiu išsaugoti viltį ir pasitikėjimą ateitimi. Kiekvienas Jūsų turite idėjų, kaip geriau tvarkyti gyvenimą valstybėje, savame krašte. Laukiu pasiūlymų, naujų minčių ir projektų, kad kartu dirbdami pasiektume pažangos, santarvės ir valstybės klestėjimo.

Kazys Starkevičius