Avinėlių tylėjimas ir fortepijonas

Jūs kaip sau norite, o aš nepulti į nervus negaliu. Ir nereikia, tik nereikia mokyti, kad kentėti privalu tylomis. Nesąmonė! Tylėdama kenčia tik Egipto mumija. Kai ją po kelių tūkstančių metų išvynioja, kiša po rentgenu ir dar peiliukais rakinėja. Šitie mano pasimaivymai bus apie valdančiuosius ir valdomuosius. Nors kokie ten pasimaivymai, jei emocinė temperatūra viršijo 39 laipsnius.

Tai ką gi turime? Patį blogiausią per visą Antrosios Nepriklausomybės laikotarpį Seimą ir keisčiausią Vyriausybę. Kas išrinko? Ogi tauta demokratiniu paprastuoju būdu. Rinkimai – slidus reikalas. Kaip žinoma, protingų yra mažuma, gi nelabai protingų ir labai neprotingų dauguma. Toji dauguma ir išrinko mums šį seimą. Keistesnį net už Valinsko popsininkų agitbrigadą. Ir ką? Pusė metų praėjo? Praėjo! Skaičiuojam nuveiktus (?) darbus. Pradėkim nuo prioritetinių, gyvybiškai svarbių, naujųjų seimūnų nuomone, valstybei ir piliečiams.

Užsimojo vaikus tautiniais rūbeliais aprengti, panaikinti alkoholį ir jo vartojimą, sustabdyti emigraciją, skurstantiems pensininkams atpiginti vaistus ir nupirkti Seimo rūmams naują fortepijoną!!! Nežinau, Steinway, Bechstein, Petrof, bet jau tikrai ne prastesnį!!!

Kiekvienas turintis daugiau smegenų už boružę figūrantas tylėdamas patraukė ieškoti širdies lašų ar korvalolio nuo nervų. Nes:

* vaikai rūbelius išauga per nepilną sezoną;

* alkoholį žmonija vartoja nuo savo aušros, tad derėtų stengtis, kad homo lithuanus mažiau (!!!) gertų, o ne draudimais ir sankcijomis diegti visuotinę privalomąją abstinenciją;

* emigracija yra nesustabdomas procesas; ji gali tik savaime išnykti dėl ekonominių ir socialinių priežasčių, o ne dėl valdžios ple-ple-ple;

* pensininkai nuo pigių generikų (kuriems klinikiniai tyrimai nedaromi, jei kas nežinote) greitai ir sklandžiai užsilenks, todėl šis punktas yra vienintelis žalių valstiečių koziris efektingai kilstelėti ekonomiką; SODRĄ bus galima panaikinti, nes pensijų mokėti nereikės, ir vėl lelijos–tulpės–rožės sužydės!

* kadangi pianistų seimūnų tarpe nėra, tikėtina, jog valstiečiai Ramūnas, Viktoras ir nepartinis Sauliukas vis prieidami prie itin brangaus fortepijono vienu pirštu išstuksens „Kaip gražu miške“ ar „Aš čigonų baronas“.

Nežinau kaip jums, bet man Lietuva nuo tokios valdžios darosi panaši į tundrą neasfaltuotą. Pusę metų girdime totalinius nusišnekėjimus. Ko vertas garsusis pasiūlymas „50/50“ žiniasklaidai ar nevisaprotiškas bandymas kištis į LRT reikalus! Galima pagalvoti (čia aš dar mandagiai), kad valdančiųjų IQ vidurkis nesiekia 50.

Vienintelė viltis, jog Seimas kaip Uranas suės savo vaikus. Per pusmetį jau trys „netektys“ – gražioji valstietė Kildišienė, sekso gigantas Pūkas, tėvynės „gynėjas“ Bastys. Pirmosios apžavai nublanko, antrasis pats demaskavosi, trečiam šutrą užkūrė saugumiečiai. Ir prašapo trys tautos elitiniai išrinktieji miglotuose toliuose.

Tai jau laikas būtų pagoglinėti aplink visus apstulbinusį politinį gyvį, kuriam patikėta mūsų sveikata. Per pusmetį šis pilnas sielvarto, nerimo ir nevilties žmogus sugalvojo aibę draudimų, mus visus aliai vieno paversiančių abstinentais. Kaip kokiame anoniminių alkoholikų klube. Bauginausi, kad uždraus juodą duoną, kefyrą, obuolius ir kitą, turintį 1,5 ar 2 laipsnius alkoholio, maistą. Nespėjo. Kita Seimo kohorta drakoniškam blaivinimo būdui nepritarė, tai liko vienišas kaip Marijus Kartaginos griuvėsiuose. Teko kviestis Minedą, kad būtų su kuo žodžiu kitu persimesti.

Jei kalbėti apie vaistų piginimą, tai kitaip kaip genialiu šio poslinkio nepavadinsi. Dėl jo verta mūsų sveikatos ministerį prilyginti Archimedui ar kokiam Mendelejevui. Kol ateis birželis bus įvykę (gal, duok Dieve, neįvykę?) kaip Fidelio Kuboje: vaistų nėra, gydykitės žolelėmis, šaknelėmis ir žievelėmis. Kubos gamta turtinga, tai ten jie kažkaip sukasi. Nors ką ten! Vis vien jaunesnio formato kubietės turi verstis prostitucija, kad prisidurtų. Kontrabandinių vaistų tėvams ir vaikams tai reikia! Mums šitai negresia. Paleistuvaukit viešai ir pakampiais, SAM kol kas nedraudžia. Dekalogas draudžia?! Konstitucijos 6-asis straipsnis? Ai, nueisiu prie klausyklos, paverksiu, atliksiu atgailą ir kvit!

Yra Lietuvoje siaubą kelianti problema, kuri niekam nerūpi jau ketvirtis amžiaus. Keitėsi seimai, vyriausybės, tačiau apie šį klaiką niekas nenorėjo girdėti. Ir dabar nenori. Kalbu apie psichikos ligonių vykdomas žmogžudystes.

Įstatymai, girdi, neleidžia priverstinai gydyti ligonio, kol šis ko nors neuždubasina. Tada įstatymai jau leidžia. Pasakykit, žmonės gerieji, kas yra išdurnėję: ligoniai ar valdžios žmonės?

Jau kaip ir primiršome, jog Vilniaus krašte sergantis žmogus iš medžioklinio šautuvo išpyškino visą kaimą. Nelabai prisimename Dzūkijoje ligonio nupiltą jauną merginą. Mano pačios draugei prieš 11 metų itin žiauriai galvą kirviu sukapojo sunkios psichozės ilgą laiką veikiamas jos sūnėnas. Netekęs proto žmogėnas vaikus sumetė į šulinį. Sergantis jaunas vaikinas išplumpino visą šeimą, keturis žmones. Sunkios proto ligos pažeistas godus ir nesąžiningas exstudentas pasibaisėtinai kraupiai nužudė dvi neva turtingas senyvas moteris, jas sukapojo ir kūnus kažkur paslėpė. Visai nesenai inteligentiškos šeimos inteligentiškas sūnus nukirto galvas ir jas sumaitojo abiem savo tėvams.

Kas darosi Lietuvoje?! Valdžios žmonės ir antialkoholinis ministre, kuria kūno dalimi jūs galvojate? Laukiate, kol koks ligonis uždubasins visą Vilniaus mikrorajoną ir jūsų artimą žmogų tame tarpe? Na, tada gal atsitokėsite. Ir… sudarysite darbo grupę įstatymo koregavimo pasiūlymams rengti. Bet konkretaus darbo nesiimsite, nes Europos Sąjunga, piktnaudžiavimai psichuškėmis, ligonių stigmos ir t. t., ir pan.

Oi, Veryga, Veryga. Oi, Širinskiene, netgi Pranskieti, ir visi Seimo gydytojai daktarai ir ne daktarai… Ką jūs tame Seime veikiate, po galais?! Tik blaivinate? Fortepijono pirkimo klausimas juk jau išspręstas!

Kad švietimas yra prioritetų prioritetas, žino ir katė Murka. Todėl agnia liepsna užsidegę švietikai krito į darbus kaip į pragarmę. Kaip ir visur, ne iš to galo. Greit, kaip ugniagesių komanda, supuolė jungti aukštąsias mokyklas. Lengva pasakyti! O ką su kuo jungti? Muzikos ir teatro akademiją su Sporto universitetu ar su Vadybos ir ekonomikos? Kunigų seminarijas visas į vieną ir su Generolo Žemaičio karo akademija be jokių kalbų! KTU su A. Stulginskio univeru (t. y. „žemke“), LEU, LCC, VGTU? O ką daryti su lenkišku Baltstogės univero filialu? Niekas nežino! Todėl ta tema ūturiuos dar metus ar dvejus, o paskui viskas liks kaip buvę. Tuo metu švietimas šlubuoja trimis kojomis kaip girto Selifano kumelaitė. Kadangi jau seniai taip velkasi, tai gali vilktis ir toliau.

Savaime suprantama, niekam nerūpi verslų plėtojimas, jį žlugdančių biurokratinių stabdžių naikinimas, kvailų įstatymiūkščių koregavimas. Kad žmonės imtų kurti gerovę namuose, čia?! O kam?

Kaip pritraukiamos užsienio investicijos, visiems žinoma. Bet dar geriau žinome, kaip tuos investuotojus išbaidyti. Oi, čia tuoj lenda galvon Lietuvos „gynėjas“, mušęs dinderį su „Rosatom“ ar kaip jį ten. Ir buvęs premjeras, pagarsėjęs melavimu, nuomonės kaitaliojimu. Vargas tau, Lietuvėle! Maža to, kad Rytuose urzgia amžinai alkanas lokys, siunčiantis mašalus ir gyvates apsidairyti ir paškadyti rūtų darželių krašte, maža to, kad naikiname meilės, gėrio ir saugumo šventovę šeimą, maža mums naikinti nuostabią Tėvynės gamtą, maža… ir t. t., ir t. t.

Aišku, krizenti ir keikti galima. Bet iš tikrųjų reikia net ne verkti, o raudoti. Balsu, iš širdies, nors ir slaptoje. Ir tada, nusivalius liūlį, pasiraitoti rankoves, kad darytume tai, ką sugebame geriausiai. To neužtenka. Prie daikto: protinti aplink mus esančius naivuolius, kad galvotų, ką renka valdžion, ką myli, kuo žavisi. Galva duota galvojimui. O kam mes ją naudojame? Kepurei nešioti ir frizūroms komponuoti? Už tai turime, ką turime. Tokie tad fortepijonai.

Viskas.

Vanda Ibianska