Pieno ir vandens kainos

Pieno ir vandens kainos parduotuvėse tikrai stulbina. Pirkėjai jau nustojo kaltinti ūkininkus, nes ir jie supranta, kad žvėriškus pelnus susižeria tikrai ne karves laikantys žmonės. Šiandien supirkėjai mažiesiems pieno gamintojams moka 17–19 eurocentų už litrą, tiems, kas laiko ne mažiau kaip 40 karvių – apie 27 centus. Taip kad nukenčia ir pirkėjas, ir ūkininkas, nes pieno kainos Lietuvoje kaip Berlyne ar Briuselyje.
O ūkininkams viskas brangsta. Pagal „valstiečių“ mokesčių „pertvarkos“ planą naujus mokesčius ketinama uždėti ir mažiems, ir dideliems ūkiams. Pirmiausia gyventojų pajamų mokestį – ligšiol jo nemoka mažesni kaip 4 EDV (ekonominio valdos dydžio) ūkiai.
Tačiau didžiausia staigmena dar laukia: Vyriausybė ruošiasi apmokestinti… vandenį. Taip, vandenį, kurį sunaudoja karves laikantys ūkiai. Numatoma, kad jei ferma per dieną suvartos daugiau kaip 10 kubinių metrų vandens, už kiekvieną „viršytą“ kubą žemdirbys mokės po 10 eurocentų.
Kaip tada brangs pieno gavyba, prognozuoti sunku. Todėl ir mažėja karvių Lietuvoje, krinta jų produktyvumas. Perdirbėjai ir prekybininkai galvos sau dėl to nesuka: jau dabar perka žaliavą užsienyje, prekybos centruose vis daugiau užsieninių pieno produktų.