MANO RINKIMINĖ PROGRAMA

 

1. Stiprybė yra vienybėje. Mūsų bendras tikslas, kad TS-LKD Kauno skyrių Sueiga būtų vieninga politinė dešiniąsias krikščioniškas vertybes atspindinti organizacija su skaidriu ir profesionaliu valdymu.

2. TS-LKD atvirumo skatinimas ir vertybių (stipri šeima, bendruomeniškumas, patriotiškumas, istorinės atminties išsaugojimas, krikščionybė) sklaida Kaune:

a. „Darbas į išorę“. Kiekvienas Sueigos skyrius inicijuos ir suorganizuos ne mažiau kaip 1 atvirą renginį per metus;

b. „Atviros durys“. TS-LKD Kauno Sueigos būstinės durys bus atviros kiekvieną dieną, čia nuolat vyks susitikimai su Seimo, miesto Tarybos nariais, gyventojų priėmimas aktualiais klausimais;

c. „Mus mato ir girdi bendruomenė“ – viešųjų ryšių stiprinimas. Parengsime komunikacijos planą, paskirsime atsakingą žmogų, organizuosime periodinį aktualaus turinio pateikimą vietinei ir respublikinei žiniasklaidai, soc. tinklams.

3. Naujų narių įtraukimas į TS-LKD veiklą ir gretas:

a. Pažangaus akademinio jaunimo įliejimas į partijos veiklą – JKL ir TS-LKD grupių aukštosiose mokyklose ir universitetuose inicijavimas;

b. Naujų narių pritraukimo programa, resursų skyrimas (informacinė medžiaga, atributika, renginiai).

4. Profesionalios vadybos ir administravimo principų įdiegimas Kauno Sueigoje – pastovaus administracinio etato TS-LKD būstinėje įsteigimas.

5. Didžiuodamiesi pasitikime Valstybės šimtmetį renginiais visame Kaune kartu su miesto ir Lietuvos akademine šviesuomene, politikais, jaunimu:

a. Konferencija „Šimtas veiklos, darbo, pasipriešinimo ir kūrybos metų“;

b. Diskusijų forumas „Iššūkiai ir sprendimai žengiant į antrąjį valstybės šimtmetį“;

c. Politinių kalinių ir tremtinių, sovietmečio disidentų atsiminimų vakaras.

6. „Idėja Kaunui“. Kaune tęsiamas mūsų pradėtas infrastruktūros atnaujinimas ir miesto tvarkymas, tačiau pasigendama aiškios vizijos ir idėjų, kaip Kaunas galėtų strategiškai vystytis, kokį jį galėtų matyti mūsų vaikai ir vaikaičiai. Todėl inicijuosime atvirą konkursą „Idėja Kaunui“, kuriame būtų siūlomos įvairiausios idėjos miesto vystymui ir galimos vizijos suformavimui.

7. Kauno ekonominio potencialo stiprinimas, investicijų „medžioklė“. Panaudosime mūsų Seimo narių, diplomatų potencialą pritraukiant naujus investuotojus kuriant vakarietiškas algas atitinkančias darbo vietas Kauno regione. Suorganizuosime mažiausiai 2 susitikimus su potencialiais investuotojais per kadenciją.

8. Sutelksime visų kartų ir socialinių sluoksnių TS-LKD narius sinerginiam komandos darbui ir kandidatų atrankai bei mokymams 2019 metų savivaldos, Europarlamento ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams, sukursime veiklų ir kompetentingą rinkimų štabą.