ES paramą panaudokime pagalbos fondo kūrimui

Europos Komisija (EK) pagaliau patvirtino įgyvendinimo reglamentą, kuriuo nuo liūčių ir potvynių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. eurų kompensaciją. Tai daugiau nei 4 kartus mažesnė suma nei ta, kurios tikėjomės. Natūralu, kad šalies žemdirbiai pasijuto nuvilti. Tiesa, EK leidžia ES paramos lėšas papildyti iki tokio pat dydžio nacionalinėmis priemokomis, tačiau dabartinė šalies Vyriausybė net neužsimena apie tokią galimybę, be to, 2018 m. biudžete tokia nacionalinė parama net nėra numatyta.
Kyla klausimas, kaip gautas ES lėšas panaudoti? Nei Žemės ūkio ministerija, nei Vyriausybė dar nėra apsisprendusios. Vienu atveju galvojama šias lėšas panaudoti kompensuojant praėjusių metų patirtus nuostolius, kitu atveju – jas skirti šiais metais patirtų nuostolių kompensavimui. Viena aišku, kad EK skirtas lėšas paskirsčius visiems nukentėjusiems nuo liūčių, ji menkai tepagelbės ūkininkams – už hektarą išeis vos po kelis eurus.
Skeptiškai vertintina ir pati ES paramos kompensavimo tvarka. EK patvirtintame reglamente numatyta, kad kompensacija bus skiriama už plotą, kurio dėl 2017 m. rugpjūčio-spalio mėnesių liūčių ir potvynių nebegalima naudoti žieminių sėjai, arba jau užsėtą, tačiau dėl šios priežasties prarastą 2018-2019 m. prekybos derliui auginti skirtą plotą. Nurodyto žemės ploto hektarų skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. viso ūkininko žieminių sėjai skirto ploto. Be to, ūkininkai tai pačiai žalai kompensuoti neturi būti gavę jokios nacionalinės paramos, draudimo išmokų arba ES finansinės paramos. Todėl tikėtina, kad ir patyrę nuostolių, ne visi nukentėję šia parama galės pasinaudoti.
Įvertinus menką EK skirtos paramos dydį bei nemenkus reikalavimus paramai gauti, peršasi išvada, jog reikia ieškoti kitų racionalių būdų šios paramos panaudojimui, kad ir bendriems žemės ūkio reikalams.
Jau praeitų metų gruodžio pabaigoje kreipiausi į Vyriausybę siūlydamas šią EK skirtą paramą panaudoti kaip pradinį įnašą Žemės ūkio stabilizavimo fondo formavimui, į jį dar nukreipiant į Žemės ūkio garantinį fondą grįžtančias lėšas. Žemės ūkio stabilizavimo fondas galėtų būti papildytas dar 9,120 mln. eurų, jeigu Vyriausybė pasinaudotų EK leidimu nuostolių kompensavimui skirti nacionalines lėšas.
Įvertinęs nedidelę EK Lietuvai žemdirbių patirtų nuostolių kompensavimui skirtą lėšų sumą bei, matydamas Vyriausybės neapsisprendimą dėl šių lėšų panaudojimo, pakartotinai siūlau Vyriausybei bei Žemės ūkio ministerijai neišbarstyti šių paramos lėšų visiems po truputį, nes tai jokios apčiuopiamos naudos neduos nei ūkininkui nei valstybei. Raginu Seimo IV pavasario sesijoje kuo greičiau priimti beveik prieš dvejus metus mano teiktą Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. 987 papildymo 51 straipsniu įstatymo projektą, kurio esmė – Žemės ūkio stabilizavimo fondo įteisinimas. Iki to laiko Žemės ūkio ministerija galėtų parengti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Tikiu, kad šis kelias būtų geriausias, siekiant racionaliai panaudoti EK Lietuvai skirtas paramos lėšas.
Seimo TS-LKD frakcijos narys,

Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas
Kazys Starkevičius