Siekiama įstatymu reglamentuoti iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų kokybę ir kontrolę

   Ketvirtadienį, balandžio 19-ąją, įregistruotas Seimo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narių Kazio Starkevičiaus ir Edmundo Pupinio parengtas Tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projektas. Pasak projekto rengėjų, viena priežasčių registruoti įstatymą buvo Seimo Kaimo reikalų komiteto priimtas sprendimas nepritarti Seimo nutarimui „Dėl laikinosios komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“.
   „Vienas iš šios komisijos nagrinėjamų klausimų būtų buvęs nurodymas surinkti duomenis, kas ir kiek per 10 metų iš trečiųjų šalių į Lietuvą įvežė įvairių trąšų, pesticidų bei kitų augalų apsaugos priemonių. Manome, kad Seimo Kaimo reikalų komitetui priėmus sprendimą nesudaryti komisijos, kuri būtų nagrinėjusi trąšų patekimo į Lietuvos vidaus rinką situaciją, būtina kuo greičiau priimti įstatymą, kuris užkardytų nekokybiškų trąšų patekimą į mūsų šalį“, – sakė vienas iš įstatymo projekto autorių Kazys Starkevičius.
   Toks įstatymas dar 2012 m. birželį Seime jau buvo priimtas, tačiau Žemės ūkio ministerija nesugebėjo parengti įgyvendinamųjų teisės aktų ir tuometis žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna pateikė Seimui įstatymo projektą, kuriuo buvo siūloma pripažinti šį įstatymą netekusiu galios. Svarbiausias motyvas, kad per dvejus metus nuo įstatymo priėmimo nebuvo priimti įgyvendinamieji teisės aktai, todėl šis įstatymas neveikia. Seimas 2014 metų birželio 17 d. Tiekiamų rinkai trąšų įstatymą pripažino netekusiu galios.
   „Jau 4 metai, kai Lietuva neturi įstatymo, kuriame būtų nustatyta, kad Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamos trąšos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus užtikrinant augalų, maisto ir aplinkos kokybę. Dabar, kai daug diskutuojama apie importinių maisto produktų, patenkančių ant lietuvių stalo, kokybę, pats laikas atkreipti reikiamą dėmesį ir į kitą klausimą – kuo Lietuvoje tręšiama dirva, kurioje išaugo mūsų stalo patiekalai? Juolab kad visuomenė vis labiau orientuojama į sveiką bei ekologišką maistą“, – pažymėjo E. Pupinis.
   Įstatymo projektu siekiama reglamentuoti į mūsų vidaus trąšų rinką iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų kokybę, nustatyti tiekiamų trąšų ir jų produktų ženklinimo, pakavimo, laikymo, naudojimo, registravimo trąšų registre reikalavimus, įtvirtinti valstybinės trąšų ir jų produktų kontrolės teisinius pagrindus. Artimiausios mūsų šalies kaimynės – Latvija, Estija, Lenkija, Danija ir kitos – jau anksčiau yra priėmusios nacionalinius trąšų įstatymus ir vykdo trąšų registraciją. Taip jos apsaugojo savo vidaus  rinką nuo nekokybiškų ar net kenksmingų trąšų.
  „Manau, kad Seimui priėmus Tiekiamų rinkai trąšų įstatymą apsisaugosime nuo nekokybiškų trąšų, jų produktų patekimo į mūsų šalį ir paskatinsime ūkininkus teisingai jas naudoti. Tai pagerintų padėtį maisto kokybės ir sveikatos srityse“, – sakė K. Starkevičius.
   Seimo TS–LKD frakcijos Viešųjų ryšių grupės inf.