Brangioms Motinoms

   Tos neapsakomai kvepiančios tėviškės sodo alyvos… Čia jos, mūsų Motinų jaunystės puokštės, jų pavasarių džiaugsmas ir ilgesys.
 Šį sekmadienį, šventąją Motinos dieną, su ilgesiu prisiminsim jas, aplankysim, padėkosim už gyvenimo stebuklą, pasiaukojimą, supratimą, tvirtybę, už alyvų žiedų skaidrumo viltį, įduotą į ateities kelią.
    Pagarba ir meilė telydi Jus!
                                                     Kazys Starkevičius