Prisiminkime vertybines nuostatas

Trisdešimtojo Sąjūdžio gimtadienio proga prisiminkime tautos atgimimą ir jo atneštą Nepriklausomybę, sujungusią Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, mūsų vertybines nuostatas. Tai buvo tikras laisvės sprogimas, atnešęs permainas, kurių nė neįsivaizdavome.
Švęskime, džiaukimės, bet ir atsakingai savęs klauskime: ar nesame nugrimzdę tik į praeities idealizavimą, ar tebejaučiame pareigą blaiviai modeliuoti Lietuvos valstybės dabartį ir ateitį.
Gyvenimo tikrovė pranoko svajones. Tačiau ekonominė ir socialinė pažanga, nesantarvę kurstantys savi ir svetimi pranašai kelia naujus iššūkius, į kuriuos turime atsakyti vienybės, doros, atsakomybės už Tėvynę darbais. Sąjūdis kaip moralinis imperatyvas nesibaigia, jubiliejus – dar viena proga tai prisiminti, įsidėmėti ir drąsiai veikti vardan Lietuvos.
                                                                  Kazys STARKEVIČIUS, LR Seimo narys,
                                                              TS-LKD Kauno skyrių sueigos pirmininkas
                                           Edita GUDIŠAUSKIENĖ, Kauno miesto savivaldybės
                                                                   tarybos narė, TS-LKD frakcijos seniūnė
                                           Giedrius KILINSKAS, TS-LKD Kauno skyrių sueigos
                                                                                               atsakingasis sekretorius