Seimas pritarė Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo pataisoms

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui patikslinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo pataisų projektu numatoma patikslinti procedūrai įvykdyti nustatytus terminus, sudaryti galimybę dalį procedūrų pavesti atlikti projektą įgyvendinančios institucijos valdymo srities įmonei ar įstaigai. Planuojama, kad siūlomi pakeitimai leis operatyviau ir efektyviau vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, taip pat bus taupomos valstybės biudžeto lėšos.

„Tiesiama labai svarbi „Rail Baltica“ trasa nuo Kauno iki Talino, ir šis įstatymo projektas padės sutrumpinti procedūras. Šiuo metu žemės paėmimo procedūras atlikdavo Nacionalinė žemės tarnyba ir jos padaliniai rajonuose. Priėmus pataisas Vyriausybė galės įgalioti Susisiekimo ministeriją ir geležinkelius, kad jie atliktų procedūras. Tuo tikimės, kad bus didesnis operatyvumas, lankstumas“, – pritarti projektui ragino Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Kazys Starkevičius.

Numatoma, kad projektą įgyvendinanti institucija galėtų dalį žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų pavesti vykdyti jos valdymo srities įmonėms ar įstaigoms, kurioms kiekvienu konkrečiu atveju būtų suteikti skirtingos apimties įgaliojimai darbams žemės paėmimo vykdymo procese atlikti. Taip pat siūloma tikslinti procedūrų terminus.

Svarstomu projektu siūloma nustatyti, kad teismas turi išspręsti visus tiek projektą įgyvendinančios institucijos pareiškime, tiek žemės savininko atsiliepime nurodytus klausimus. Tiksliau reglamentuojama žymos įrašymo žemės sklypų registro įrašuose tvarka, patikslinamas Nacionalinės žemės tarnybos veiksmų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas, užtikrinama tinkama asmens duomenų apsauga.

Numatoma, kad Vyriausybei nebebūtų teikiamas žemės sklypų, kuriuos numatoma paimti visuomenės poreikiams ir valstybės žemės sklypų, kurių valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartis ketinama nutraukti, sąrašai.

LRS inf.