Kaunas turi tapti ministerijų miestu

Apie sumanymą į Kauną perkelti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas jau ne kartą viešai skelbė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sulaukta...

Amžinoji šviesa jiems tešviečia…

Lapkritis prasideda svarbiomis dienomis: 1-oji skirta Visiems Šventiesiems, 2-ąją minime Vėlines. Kaip moko Bažnyčia, šventi yra visi, nugyvenę savo gyvenimą garbingai, dorai ir kantriai. Tai...

Dirbkime ateičiai kartu

Mieli mano rinkėjai,  nuoširdžiai dėkoju visiems, balsavusiems už mane Seimo rinkimuose. Su pagarba ir dėkingumu vertinu Jūsų viltį tęsti apygardoje ir Lietuvoje pradėtus darbus. Nenusiminkime...

Mieli kauniečiai,

nuoširdžiai dėkoju, kad pirmajame rinkimų ture savo balsą atidavėte už mane. Jūsų palaikymo prašau ir tikiuosi spalio 23 dieną. Dirbdami petys petin jau spėjome nuveikti...

Būtina padidinti asignavimus melioracijai

Atsirado viltis, kad neužžels ir neužaks melioracijos grioviai, nenueis vėjais milijoninės valstybės investicijos. Belieka tikėtis, kad tam pritars ir naujai besiformuojanti Seimo dauguma. Ypač kai...

Mieli Lietuvos ūkininkai, Jūsų šeimų nariai,

daug prasmingų darbų kartu nuveikėme 2008-2012 metų Seimo kadencijoje: ir Jūs, ir aš džiaugėmės supaprastinta Europos Sąjungos paramos skyrimo tvarka, asbesto stogų keitimu, melioracijos įrenginių...

Tegu kalba darbai

Mūsų tikslas – kaimas turi būti patraukli ir ekonomiškai perspektyvi vieta gyventi visų profesijų, visų amžiaus grupių žmonėms, panaudojant čia slypintį didžiulį potencialą. Mūsų darbai...

Pavaikščiokim po Rasos ir Kazio šeimos sodą

Pavaikščiokim po Rasos ir Kazio šeimos sodą Keletą šimtmečių ant tėvų ir senelių žemės stovėjusią sodybą atkuriantis ir puoselėjantis Kazys Starkevičius gali pasidžiaugti: namai skendi...

Keiskim savo ateitį – kartu tai pasiekiama

Dvejopi jausmai kyla belaukiant Rugsėjo 1-osios – šventės, atidarančios duris į žinių ir mokslo erdves, ir dienos, kai Lietuvos mokyklos nesulauks apie septynių tūkstančių, kartu...

Laimi kaimynai, kurie nelinki mums sėkmės

Sunkiai į naujas užsienio rinkas pravertus vartus Lietuva gali užtrenkti savomis rankomis. „Koldūnų“ skandalo peripetijas atidžiai sekanti pasaulio spauda jau nevengia užuominų apie lietuviškų maisto...

Žolinės – žolynų Marijai diena

Ką švenčiame, kur švenčiame Rugpjūčio 15-oji – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų diena. Gėlių ir naujojo derliaus javų varpų puokštėmis nešini į bažnyčias skuba...

Jūs esate jėga, sauganti vertybes

Šeštadienį, rugjūčio 6-ąją, gilus kaip Lietuvos dangus Ariogalos slėnis sukviečia mūsų tremtinius, jų vaikus ir vaikaičius, skaudžią praeitį širdimi išgyvenančius tikruosius piliečius. Tai ypatinga diena...