Neturime laiko daryti klaidų (2012-01-18)

Sausio 18 d. žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius susitiko su Kazachstano delegacijos atstovais pasidalyti eurointegracijos patirtimi, įgyvendinant europinius standartus bei įtvirtinant europines normas įvairiose ekonomikos ir gyvenimo srityse, taip pat aptarė jau pagreitį įgavusio abiejų šalių bendradarbiavimo žemės ūkio srityje rezultatus.

Bendradarbiavimas su Lietuva itin svarbus Kazachstanui

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius priminė, jog praėjusių metų spalį Astanoje (Kazachstanas)  buvo pasirašytas Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Kazachstano žemės ūkio ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. Susitarime numatyta bendradarbiauti augalininkystės ir gyvulininkystės, veterinarijos ir fitosanitarijos, mokslo, maisto ir perdirbimo pramonės, žvejybos, srityse. Susitarimo nuostatus numatyta įgyvendinti organizuojant dvišalius susitikimus, keičiantis informacija, dalyvaujant šalių teritorijose vykstančiuose renginiuose bei  užmezgant ryšius tarp šalių ūkio subjektų.

Kazachstano žemės ūkio ministro patarėja Gulmira Issayeva pabrėžė, jog Kazachstanas globalioje šių dienų ekonomikoje jau neturi laiko daryti klaidų, todėl jiems labai svarbu bendradarbiauti su Lietuva, kuri gali jiems perteikti savo labai naudingą integravimosi į Europą patirtį, padėti įgyvendinti žemės ir maisto ūkio produkcijos gamybos ir kokybės kontrolės standartus, įvertinti sėkmingo eksporto plėtros galimybes. „Mums labai aktuali yra pieno ir mėsos galvijininkystės plėtra, žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių tinklo kūrimas, panaudojant naujausias technologijas ir taikant europinius standartus. Siekiame turėti savo pašarų bazę, panaudodami apleistus šalies ganyklų plotus, taip pat modernizuoti pieno fermas, plėtoti ekologinę žemdirbystę“, – G.Issayeva vardijo veiklos sritis, kurioms plėtoti jie tikisi Lietuvos pagalbos.

„Norime kuo greičiau perimti Jūsų patirtį veterinarijos srityje, siekiame kurti sveiką ir kokybišką produkciją, kuriai atsivertų Europos rinkos. Lietuva mums galėtų padėti plėtoti tokius prekybos ryšius, – akcentavo G.Issayeva. – Norime įsigyti modernios technikos, visuose žemės ūkio sektoriuose pritaikyti naujausias technologijas, apsirūpinti kokybišku vandeniu, panaudoti vietinius vandenų telkinius žuvininkystei plėtoti, įsigyti veislinių galvijų“. Viešnia taip pat pažymėjo, jog Kazachstanas mielai perims Lietuvos patirtį, kaip plėtoti kooperaciją, skatinti burtis visuomenines  žemdirbių organizacijas.

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius pristatė svečiams Lietuvoje veikiančią paramos schemą, kurią sudaro tiesioginės išmokos bei investicinė parama žemdirbiams, išsamiai papasakojo apie Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, pabrėždamas jos svarbą modernizuojant šalies ūkius. Ministras svečiams taip pat papasakojo, kaip buvo kuriama Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, savarankiškai administruojanti europinę paramą, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, teikiantis garantijas bankams ir kitoms kredito įmonėms už kreditus ūkininkams arba jų grupėms. K. Starkevičius atkreipė dėmesį, kad Lietuva viena iš pirmųjų visoje Europos Sąjungoje įgyvendino finansų inžinerijos priemonę.Paskolų fondas – finansų inžinerijos priemonė, suteikianti galimybes žemdirbiams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams iš kredito įstaigų pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis – mažesnėmis nei rinkos palūkanomis. Šio fondo įkūrėjas – Žemės ūkio ministerija, administruojanti institucija – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, o valdytojas – UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, – paaiškino K. Starkevičius.

Detaliai buvo aptartas bendradarbiavimas veterinarijos srityje. Praėjusiais metais Lietuvoje viešėję Kazachstano veterinarijos specialistai susipažino su saugaus maisto užtikrinimo bei gyvūnų sveikatos užtikrinimo priemonėmis. Su Kazachstanu yra oficialiai suderinti du dvišaliai sertifikatai – mėsai ir mėsos produktams, veislinių galvijų eksportui į Kazachstaną.

Kazachstano žemės ūkio ministerijos Veterinarijos komiteto pirmininkas Nigmat Zhakupbayev pažymėjo, jog Lietuvos specialistai, sukaupę didelę patirtį, ir toliau gali konsultuos, kaip ES reikalavimus perkelti į šalies teisės aktus. Susitikime aptarti bendradarbiavimo rezultatai ir susitarta, kad bendradarbiavimas augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, karantino ir augalų apsaugos,  mokslo ir mokymų, maisto produktų kokybės ir saugumo kontrolės, žvejybos, prekybos srityse taps dar intensyvesnis.

Prekyba su Kazachstanu

Lietuvos žemės ūkis – viena iš sričių, kurioje su Kazachstanu palaikomi glaudesni ryšiai jau ne vienerius metus. Bendradarbiavimo plėtojimas turi įtakos prekybai žemės ūkio ir maisto produktais. Pvz., 2006 m. prekių apyvarta siekė tik 38 mln. Lt, o 2010 m. bendra apyvarta jau pasiekė beveik 145 mln. Lt, t. y. išaugo 4 kartus. Lietuva į Kazachstaną 2010 m. eksportavo žemės ūkio ir maisto produktų beveik už 20 mln. eurų.

2010 m. daugiausia eksportuota įvairių pieno produktų – už 29 mln. Lt 2010 m. 97 proc. importo sudarė sušaldyta gėlavandenių žuvų filė ir kita žuvų mėsa.

Pagrindiniai prekybos su Kazachstanu žemės ūkio ir maisto produktais rodikliai, mln. Lt

 

Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011 01-10

Eksportas

14,2

28,1

18,7

68,4

41,3

Importas

54,6

50,2

63,5

75,6

60,4

Balansas

-40,4

-22,2

-44,8

-7,2

-19,1

Apyvarta

68,9

78,3

82,2

144,1

101,7

LAEI Užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

2011 m. 01-10 mėn. laikotarpiu daugiausia eksportuota kriaušių ir obuolių, sūrių ir varškės, paruoštų maisto produktų, pagamintų išpučiant javų grūdus, išrūgų miltelių, lieso pieno miltų. 2011 m. 01-09 mėn. 99 proc. importo sudarė gėlavandenių žuvų filė ir kita žuvų mėsa.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 239 1018