Ministras dalyvavo tarptautiniame FAO simpoziume „Bado ir skurdo mažinimas pasitelkiant žuvininkystę“ (2012-08-13)

Šiandien Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius dalyvavo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) tarptautiniame simpoziume „Bado ir skurdo mažinimas pasitelkiant žuvininkystę“.

FAO simpoziumas vyksta parodos „EXPO 2012“ metu Yeosu mieste Korėjos Respublikoje.

FAO tarptautinio simpoziumo metu ministras su kitų valstybių atstovais diskutavo tema „Žuvininkystės vaidmuo kovoje su badu ir skurdu“.

Diskusija buvo atidaryta Islandijos žuvininkystės ir žemės ūkio vyriausiojo patarėjo p. Grimur Valdimarsson kalba, kurioje buvo pabrėžta, jog apsirūpinimas maistu turi būti kokybiškesnis, kadangi 2050 m. pasauliui reikės 70 proc. daugiau maisto nei šiuo metu.

Ministras K.Starkevičius, pasisakydamas diskusijos metu, pabrėžė akvakultūros svarbą apsirūpinimo maistu kontekste. Pasak ministro, akvakultūra yra vienas iš geriausių būdų patenkinti maisto paklausą ateityje, sumažinti badą bei prisidėti prie skurdo mažinimo suteikiant darbo vietas milijonams žmonių, tiek dirbančių pačiame sektoriuje, tiek ir su juo susijusiose srityse. Todėl viena iš svarbiausių priemonių, galinčių išspręsti bado ir skurdo problemas trečiosiose pasaulio šalyse, galėtų būti akvakultūros plėtra.

Diskusijos metu ministras taip pat išsakė mintį, jog svarbu padėti besivystančioms šalims ne duodant žuvis maistui ar pinigų joms įsigyti, ar investuojant į priekrantės žvejybos tolesnį vystymą, bet suteikiant galimybes išmokti žuvis auginti, o ypač naudojantis pažangiomis technologijomis, tausojančiomis aplinką. Akvakultūra besivystančių šalių žmonėms yra svarbus maisto ir pajamų šaltinis, ateityje turintis didelį potencialą prisidėti prie skurdo sumažinimo ir maisto nepakankamumo problemos išsprendimo.

Lietuvos ministro pasisakymą palaikė Korėjos nacionalinio žuvininkystės ir mokslinių tyrimų plėtros instituto prezidentas Son Jae Hak, sakydamas, kad trečiosioms šalims pagalba turėtų būti teikiama tiekiant joms paprastas technologijas žuvies šėrimo, ligų prevencijos ir žuvies veislininkystės srityse.

Tuo tarpu Didžiosios Britanijos Imperatoriškojo koledžo medicinos fakulteto profesorius Michael A Crawford pabrėžė, kad kovai su skurdu būtina užtikrinti sveiką motinos ir vaiko maitinimąsi – sveiką ir pilnavertę gyvenimo pradžią, neteršti vandens telkinių, naudoti tausojančiai vandenyno teikiamus produktus. Vandenynai yra ateitis, kadangi vien žemės ūkio produktų nebeužtenka.

Planuojama, kad rytoj ministras lankysis parodoje „EXPO 2012“ ir joje įrengtuose kitų užsienio šalių paviljonuose.

Pagrindinė „EXPO 2012“ tema – „Gyvieji vandenynai ir pakrantės”. Parodoje yra pristatomos pažangiausia jūros išteklių įsisavinimo technologijos, aplinkosaugos ir darnios plėtros problemos, vandenynų ir jūrų pakrantėse gyvenančių tautų kultūra.