Stiprėja dvišaliai ryšiai su Korėjos Respublika (2012-08-13)

Š.m. rugpjūčio 7 d. žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius susitiko su Korėjos Respublikos maisto, žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ministru p. Kyu Yong Suh.

Susitikimo metu K. Starkevičius pristatė Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektorių. Ministras K. Y. Suh pasveikino Lietuvos žemės ūkio ministro vadovaujamą delegaciją Seule ir pasidžiaugė, kad, ES ir Korėjos Respublikai pasirašius Laisvos prekybos sutartį, prekyba su Lietuva padidėjo net 160 proc. Korėjos Respublikos ministras taip pat išreiškė viltį, kad šis delegacijos iš Lietuvos apsilankymas padės pagrindus tolesniam dvišaliam bendradarbiavimui žemės ūkio srityje. Susitikimo metu ministras K. Starkevičius pabrėžė, kad, esant sudėtingai situacijai pasaulio ekonomikoje, būtina ieškoti partnerių ir kooperuotis, siekiant lengviau įveikti ekonomines krizes. K. Starkevičius pakvietė Korėjos Respublikos ministrą K. Y. Suh apsilankyti Lietuvoje, o Korėjos Respublikos ekspertus bendradarbiauti su Lietuvos ekspertais įgyvendinant bendrus projektus trečiosiose šalyse.

Susitikimo metu taip pat buvo aptartos leidimų eksportuoti mėsos produktus iš Lietuvos gavimo galimybės. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius trumpai pristatė Lietuvos verslininkų interesą eksportuoti į Korėjos Respubliką mėsos produktus, kurį Lietuvos pusė jau buvo išreiškusi Korėjos Respublikos atstovams  š .m. gegužės mėn. Korėjos Respublikos žemės ūkio ministras informavo, kad šiuo metu šalis įsiveža mėsą ir mėsos produktus iš JAV, Australijos, Naujosios Zelandijos ir kitų šalių. Norint gauti leidimus eksportui reikia atlikti 8 žingsnių procedūrą. Papildomi užklausimai jau išsiųsti Lietuvos atsakingoms institucijoms, todėl galima sakyti, kad jau yra žengti pirmieji 2 žingsniai leidimų išdavimo procedūroje.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų prekyba su Korėjos Respublika

Pagal žemės ūkio ir maisto produktų prekybos apyvartą, 2011 m. Korėjos Respublika buvo 66 vietoje tarp 141 Lietuvos užsienio prekybos partnerių.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto struktūroje pagal šalis 2011 metais Korėjos Respublika buvo 59, importo – 60 vietoje.

Prekybos apyvarta nuolat auga ir, palyginti su 2010 metais, 2011-aisiais išaugo 8 proc. Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas į Korėjos Respubliką padidėjo 3,1 karto ir siekė 2,7 mln. Lt (774 tūkst. Eurų), beveik visi eksportuoti produktai buvo lietuviškos kilmės (sudarė 98 proc.). Importas viršijo eksportą 2,9 karto ir siekė 4,2 mln. Lt (1,2 mln. Eurų). Prekybos balansas visą laikotarpį buvo neigiamas. Palyginti su 2010 metais, 2011-aisiais deficitas eksporto didėjimo ir importo mažėjimo sąskaita sumažėjo 3,1 karto.

Importo padengimo eksportu koeficientas 2010 metais buvo 16 proc., 2011-aisiais jis išaugo iki 64 proc.

Pagrindiniai eksportuoti 2011 metais produktai – laktozė ir laktozės sirupas (vertė – 1,0 mln. Lt, sudarė 39 proc. viso eksporto į Korėjos Respubliką) ir kviečių glitimas (1,0 mln. Lt).

71 proc. importo sudarė vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius, kurių importuota už 2,9 mln. Lt, 18 proc. sudarė sušaldytos žuvys (0,8 mln. Lt), kurių importas padidėjo 7,4 karto.

Žemės ūkio ministerijos informacija