Dirbame dėl tų, kurie nori dirbti (2012-09-17)

Praėjusį penktadienį didelė grupė įvairių sričių Žemės ūkio ministerijos specialistų dalyvavo išvykoje – lauko dienoje Kėdainių rajone.

Ankstyvą rytmetį svečius iš Vilniaus savo ūkyje Pernaravos kaime pasitiko ekologiškai ūkininkaujantys Feliksas ir Virginija Vaiteliai. Zootechniko išsilavinimą turintis F.Vaitelis aprodė savo plačias valdas ir pasidžiaugė, kad ūkyje beveik nepasitaiko nei augalų, nei gyvulių ligų. Galvijai gauna iki soties ekologiško geros kokybės šienainio ir savos gamybos koncentratų. „Daug dirbam ir nesiskundžiam“, – gera vaga tekančiu gyvenimu džiaugėsi darbštūs ūkininkai. Vaiteliams šiandien galima pavydėti ne tik sumanumo tvarkantis savo mišriame ūkyje, bet ir dviejų kaimynystėje taip pat ekologiškai ūkininkaujančių sūnų. Pokalbyje su ŽŪM specialistais ūkininkas ne kartą pabrėžė supaprastintos ES paramos naudą. „Jeigu ne ji, tai daugelio ūkininkų šiandien jau nebūtų buvę“, – neabejojo F.Vaitelis. Kadangi pažangus pieno ar mišrus gyvulininkystės ūkis neįsivaizduojamas be gaminamo siloso, ŽŪM specialistai apsilankė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ir Dotnuvos eksperimentinio ūkio suorganizuotame renginyje „Kukurūzų diena 2012“ (Mantviliškio k.). Renginio metu buvo teikiamos užsienio ir Lietuvos specialistų konsultacijos kukurūzų auginimo ir pašarų gaminimo klausimais, vyko pašarų ruošimo ir derliaus nuėmimo technikos demonstracijos. Įdomu tai, kad čia buvo galima palyginti net 30 kukurūzų veislių, užaugintų viename lauke, šalia kurio ir vyko renginys.

Išvykos į Kėdainių rajoną metu buvo užsukta į daugiau kaip 20 metų sėkmingai gyvuojantį, dabar jau modernizuotą Rolando Liutkevičiaus pienininkystės ūkį. Dotnuvos seniūnijoje Ąžuolaičių kaime ūkininkaujantis R.Liutkevičius kartu su šeima dirba 300 hektarų žemės (iš jos 100 ha nuosavos, iš senelių paveldėtos), laiko 150 melžiamų karvių (visos jos lietuviškos holšteinizuotos juodmargės), sėkmingai naudojasi europietiškąja parama. „Modernizavus melžimo aikštelės kompiuterizuotą valdymą, pasiekiami geresni pieno kokybės rodikliai, vykdoma ligų prevencija”, – aprodęs savo tvartus teigė R.Liutkevičius.

Vienas pažangiausių Lietuvoje Virgilijaus Kuprevičiaus daržovių ūkis ir sodyba (Slikių k.) nustebino tiesiog pavyzdine tvarka. Šiame ūkyje, visai nenaudojančiame toksiškų cheminės apsaugos produktų, auginama net 110 ha morkų, iš jų 42 ha – pagal tausojančias aplinką auginimo technologijas. Ūkyje dar auginamos ir kopūstinės daržovės. Pasak V.Kuprevičiaus, beveik 60 proc. visos produkcijos eksportuojama į Rusiją, kita dalis parduodama vietinėje rinkoje. Ūkyje taikomos pačios moderniausios technologijos, morkų derlius nuimamas mechanizuotai, puikiai sutvarkytas morkų sandėliavimas ir prekinis šakniavaisių paruošimas. Suburtas stiprus darbuotojų kolektyvas, kurių didžioji dalis dirba nuo ūkio įsikūrimo pradžios. ŽŪM specialistų nuomone, tokiame ūkyje rastų ko pasimokyti ir kitų ES šalių daržininkai.

Baigiamajame lauko dienos aptarime, įvykusiame Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo vaikystės sodyboje Šetenių kaime, ŽŪM specialistai kartu su žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi dalijosi įspūdžiais, diskutavo, kaip galima būtų dar palengvinti ūkininkų gyvenimą, į ką reikėtų atsižvelgti gerinant Žemės ūkio ministerijos darbą. ,,Daug kas priklauso nuo pačių žmonių. O mes dirbame dėl tų, kurie nori dirbti”, – susitikime pabrėžė K.Starkevičius.

Žemės ūkio ministerijos informacija