Ministras palaiko religinių objektų remontą (2012-09-28)

Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčia, stovinti Rudnios kaime, 17 km į nuo Varėnos, savo istoriją mena nuo 1910 metų. Deja, nors ir pripažinta kultūros paveldo objektu, bažnyčia seniai remontuota ir yra itin prastos būklės.

Būtent dėl tokios apverktinos būklės Rudnios parapija pateikė paraišką dėl šios bažnyčios sutvarkymo. Šiandien žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius kartu su Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinio skyriaus darbuotojais apsilankė Rudnios parapijoje, susitiko su klebonu bei parapijiečiais aptarti jiems opų bažnyčios remonto klausimą. Ministras papasakojo apie galimybę kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Varėnos vietos veiklos grupės pirmininkas Alvydas Valeiša informavo, kad dar š. m. lapkričio mėn. jų VVG ketina skelbti dar vieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas ir numato 150 tūkst. Lt lėšų dar vieno religinio objekto tvarkymui.

VVG pirmininkas taip pat informavo, kad Rudnios problema ir projektas yra žinomi ir VVG pritaria bažnyčios remonto projektui. Taip pat, pažymėjo, kad kol kas nėra numatoma kitų religinių objektų, kurie galėtų kreiptis paramos ir sudaryti konkursą, tad tikimybė sulaukti paramos išties reali. Ministras K. Starkevičius savo ruožtu paragino Rudnios parapiją teikti paraišką Varėnos VVG ir išreiškė viltį, kad parapijiečiai netruks sulaukti suremontuotos kaimo bažnytėlės.

Žemės ūkio ministerijos informacija