Ministras ragina Algirdą Butkevičių neklaidinti (2012-10-17)

Spalio 10 dieną viešoje erdvėje pasirodė   Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos nario Algirdo Butkevičiaus raginimas žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui. „Žemės ūkio ministerija, nederinusi su ūkininkais, priėmė diskriminacinį sprendimą dėl avansų mokėjimo pagal 2012 m. paramos už žemės ūkio ir kitus plotus paraiškas. Esame susirūpinę dėl šios situacijos ir raginame žemės ūkio ministrą atsisakyti šio daugelį ūkininkų diskriminuojančio sprendimo – mokėti avansus tik pieno ūkiams“, – sakė parlamentaras.

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius ragina Algirdą Butkevičių  neklaidinti visuomenės ir atsakingiau vertinti situaciją žemės ūkio sektoriuje,  atidžiau sekti Lietuvos ūkininkų ir Vyriausybės darbą, o prieš vertinant, užsukti į Žemės ūkio ministeriją, susipažinti su grūdų augintojų ir pieno gamintojų interesais, specialistų argumentais ir, jeigu nieko neteko girdėti apie grūdų derlių, tai prieš pasirašant panašaus pobūdžio kategoriškus pareiškimus, bent perskaityti  ir įsiklausyti, apie ką kalbama.

Nuo 2012 m. pradžios, krentant pieno produktų kainoms pasaulio rinkose, ir mūsų šalyje kainos ėmė mažėti: kovo mėn. vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina  buvo 3,5 proc. mažesnė už vasario vidutinę kainą, gegužės mėn. – 13,6 proc. mažesnė už balandžio vidutinę supirkimo kainą, o rugpjūčio mėnesį ji sumažėjo net 27 proc. iki 771,2 Lt/kg. Atitinkamai mažėjo ir žemdirbių pajamos už parduotą pieną. Tuo tarpu pieno gamybos kaštai, ypač pašarų, kuro kainos ir kita nemažėja, o toliau auga. Sumažėjusios pieno supirkimo kainos vos padengia pieno gamybos kaštus. Lietuvoje pieno supirkimo kaina paprastai būna viena iš mažiausių ES šalyse. Pavyzdžiui, 2012 m. liepos mėn. Lietuvoje vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo beveik trečdaliu mažesnė negu ES vidurkis.

Žemės ūkio ministerija ne kartą įvairiose ES institucijose kėlė klausimą dėl padėties pieno sektoriuje su prašymu taikyti papildomas paramos priemones tam, kad pieno sektorius atlaikytų esamus iššūkius ir išliktų konkurencingas.

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius dar 2012 gegužės 5 d. oficialiu raštu kreipėsi į ES komisarą žemės ūkiui Dacian Ciolos dėl įtemptos situacijos pieno sektoriuje. 2012 m birželio 18 d Liuksemburge ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos 3176-oje sesijoje  Lietuvos žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius kreipėsi į kolegas ministrus, reikšdamas susirūpinimą dėl sudėtingos, vis blogėjančios situacijos pieno sektoriuje.

Tenka priminti, jog ne taip seniai, 2012 rugsėjo 26 d., Vyriausybėje vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo premjeras A. Kubilius,  žemės ūkio ministras K.Starkevičius, LR Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Stančikas, Pieno gamintojų asociacijos atstovai, Žemės ūkio ministerijos atstovai. Pasitarimo metu buvo nutarta, kad, siekiant gerinti dėl ženkliai sumažėjusių pajamų susidariusią kritinę situaciją pieno sektoriuje, pieną gaminantiems ūkiams prioriteto tvarka būtų mokamos tiesioginės išmokos. 2012 spalio 9 dieną ministerija gavo socialinių partnerių raštą Nr. 1,03-0572, kuriame ir „prašoma užtikrinti šio susitarimo įgyvendinimą.“ Todėl atsakingai pareiškiame, jog teiginiai, kad „Tuo tarpu Lietuvos žemės ūkio ministerija, su niekuo nesitarusi, pareiškė, jog avansai už žemės ūkio ir kitus plotus bus mokami tik pieno ūkiams. Ministras Kazys Starkevičius atsižadėjo savo pažadų ir įsipareigojimų… Panašu, jog konservatorių ministrui nerūpi nei Lietuvos ūkininkai, nei Europos Komisijos sprendimai… Žemės ūkio ministerija, nederinusi su ūkininkais, priėmė diskriminacinį sprendimą dėl avansų mokėjimo pagal 2012 m. paramos už žemės ūkio ir kitus plotus paraiškas.“ – melagingi ir  neatitinka tikrovės.

Juokingiausia šioje istorijoje tai, kad A. Butkevičius savo „kategorišką susirūpinimą“ spaudoje išreiškė spalio 10 dieną – tai yra anksčiau nei Žemės ūkio ministerija raštu dėl minėtųjų avansų kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą! Tai Žemės ūkio ministerija padarė tik spalio 11 dieną raštu 2D- 5327 „Dėl dalies vienkartinės išmokos už plotus mokėjimo avansu pirmumo suteikimo“.

Siekiant gerinti situaciją pieno sektoriuje dėl labai sumažėjusių pajamų, pirmumas avansui gauti už 2012 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus, suteiktas pieno gamintojams. Taip pat nuo šių metų gruodžio 1 d. pieno ūkiams pirmiausia bus išmokėta likusi tiesioginių išmokų dalis. Avansinė tiesioginių išmokų už 2012 m. deklaruotus plotus dalis siekia 200 Lt/ha ir buvo pradėta mokėti nuo spalio 16 d.

Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos planuoja avansus pieno gamintojams, kurių paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų, išmokėti dar šią savaitę. Avansines išmokas gaus visi. Likusiems ūkiams tiesioginių išmokų avansai bei galutinė išmokų dalis bus mokamos pagal anksčiau 2012-09-13 rašte Nr.2D-487 numatytus prioritetus bei galimybes, priklausomai nuo turimų lėšų kiekio.

Žemės ūkio ministerijos informacija