Gyva atmintis, pagarba ir vertybių puoselėjimas (2012-11-02)

Lapkričio 1-ąją, Visų šventųjų ir mirusiųjų dieną, žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius trečius metus tęsė gražią tradiciją – aplankė pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministrų – Juozo Tūbelio (1882–1939), Aleksandro Stulginskio (1885–1969), prelato Mykolo Krupavičiaus (1885–1970) ir Juozo Skaisgirio (1901-1971) kapus, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes.

Du vieni pirmųjų žemės ūkio reikalams vadovavusių ministrų: J.Tūbelis (pirmojo 1918 m., antrojo 1918-1919 m. ir aštuonioliktojo 1938 m. ministrų kabinetų žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, penkioliktosios-septynioliktosios vyriausybių 1929-1938 m. ministras pirmininkas, finansų ministras bei laikinai ėjęs užsienio reikalų ministro pareigas) ir A. Stulginskis (antrajame ministrų kabinete 1918 m. užėmę ministro „be portfelio“ ir ketvirtajame ministrų kabinete 1919 m. ėjęs žemės ūkio ir valstybės turtų pareigas, o 1922-1926 m. – Lietuvos Respublikos prezidentas), palaidoti Kauno Panemunės kapinėse.

Prelatas M.Krupavičius (dvyliktame ministrų kabinete 1923-1926 m. dirbęs žemės ūkio ministru) palaidotas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje. J.Skaisgiris (devynioliktame ministrų kabinete 1938-1939 m. dirbęs žemės ūkio ministru) palaidotas Romainių kapinėse.

„Kaune turiu galimybę aplankyti ir išreikšti nuoširdžią pagarbą net keturiems pirmojo Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio žemės ūkio ministrams. Prie kai kurių jų kapų eisiu kartu su visa šeima. Man svarbu, su kokiu atsidavimu ir pasiaukojimu tuomet jie kūrė žemės ūkį. Kol savo vaikams skiepysime pagarbą istorijai, jos raidoje dalyvavusiems žmonėms ir, be abejo, tikrosioms laiko patikrintoms vertybėms, tikiu, kad mes – žemdirbių tauta, gyvuosime ir klestėsime“, – sako žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.