Ministerijoje viešėjo Kalugos srities gubernatorius (2012-11-23)

Lapkričio 23 d. laikinai einantis žemės ūkio ministro pareigas Kazys Starkevičius susitiko su Rusijos Federacijos Kalugos srities gubernatoriaus Anatolijaus Artamonovo vadovaujama delegacija aptarti bendradarbiavimo galimybių. Susitikime dalyvavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius, ministerijos Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė, kiti atsakingi pareigūnai.

Bendradarbiavimo galimybės

L.e.p. žemės ūkio ministro pareigas K.Starkevičius pasveikino svečius pirmą kartą aplankius Lietuvą, palinkėdamas gerų įspūdžių ir naudingų verslo sutarčių. Ministras priminė, kad šių metų spalio 10 d. Lietuvos ambasadoje Maskvoje buvo surengtas sėkmingas verslo forumas, kuriame dalyvavo Kalugos srities delegacija, vadovaujama gubernatoriaus pavaduotojo Vladimiro Potiomkino. Forume ir buvo susitarta dėl šio vizito į Lietuvą, kuris buvo parengtas itin operatyviai.

K.Starkevičius pažymėjo, jog Rusija yra vienas stambiausių Lietuvos eksporto partnerių, tačiau tiesiogiai į Kalugos sritį Lietuva nieko neeksportuoja, tuo tarpu iš ten įsiveža salyklinio alaus, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų. „Kaip žinia, Lietuva į Rusiją eksportuoja pieno produktus (sūrius ir varškę), gyvas kiaules, galvijus, produktus gyvulių maistui. Jus taip pat kviečiame investuoti Lietuvoje, nes čia tam palankios sąlygos – gera geografinė padėtis – šalis jungia Rytus ir Vakarus, Šiaurę ir Pietus, išplėtota infrastruktūra, palankūs mokesčiai, vyrauja daugiakalbystė“, – kalbėjo K.Starkevičius, kviesdamas  Kalugos delegaciją susitikti su Lietuvos maisto perdirbimo įmonėmis.

K.Starkevičius papasakojo svečiams apie Europos Sąjungos paramą Lietuvai tiesioginėmis išmokomis, taip pat per Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones, paramos pritaikymą šalies reikmėms. K.Starkevičius akcentavo, jog įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, Lietuvos žemės ūkio politika buvo sutelkta į žemės ūkio modernizavimą ir intensyvumo didinimą. Daug projektų įgyvendinta ūkių valdoms modernizuoti, jaunųjų ūkininkų ūkiams įkurti. Dėl investicinės paramos ir finansinių instrumentų, palengvinančių ūkininkų skolinimosi sąlygas, išaugo ūkių apsirūpinimas kapitalu, pirmiausia – modernia žemės ūkio technika. Supaprastinus paramos pagal KPP priemones teikimo sąlygas, projektus galėjo įgyvendinti didelis skaičius smulkiųjų ir vidutinių ūkininkų. Per 2007–2012 metų laikotarpį daugiau kaip 11 tūkst. projektų įgyvendinta, modernizuojant žemės ūkio valdas. Vienam projektui įgyvendinti vidutiniškai skirta apie 132 tūkst. Lt. Vidutiniškai po 133,5 tūkst. Lt paramos skirta 2,2 tūkst. jaunųjų ūkininkų ūkiams įkurti. Beveik 10 tūkst. smulkiųjų ūkininkų pasinaudojo parama pusiau natūriniam ūkininkavimui. 

Geroji Lietuvos patirtis gali būti naudinga ir Kalugai

Svečiai ypač susidomėjo l.e.p. ministro pareigas pasakojimu apie  smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams sukurtas galimybes plėtoti tiesioginius pardavimus, įsteigiant ūkininkų turgelius ir remiant žemės ūkio produkcijos perdirbimą ūkininkų ūkiuose.

K.Starkevičius taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvos kaimas susiduria su tam tikromis problemomis, nes daug jaunų žmonių emigruoja, infrastruktūra nėra taip išplėtota, kaip mieste, todėl veiklos kaime dar yra labai daug. Ministras pristatė svečiams Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centrą, kuris įgyvendina „Leader“ programą.

Centro direktorė L.Gumbrevičienė pristatė „Leader“  programą, pažymėdama, jog pagrindinis šios programos tikslas kaimo plėtros srityjeskatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

L.Gumbrevičienė pasiūlė galimas bendrų projektų temas, kaip antai,  kaimo gyventojų gebėjimų ugdymas stiprinant bendruomeninę veiklą, gyvenimo kokybės kaime gerinimas visuomeninių iniciatyvų pagalba, kaimo jaunimo verslumo ugdymas.

Svečiai domėjosi, kokius verslo projektus įgyvendina Lietuvos kaimo bendruomenės. L.Gumbrevičienė papasakojo, jog kaimo bendruomenės imasi nedidelių verslo projektų, renka vaistažoles, kuria arbatas ir jas pardavinėja, ar, tarkim, nusiperka nedidelį traktorių ir teikia žemės dirbimo paslaugas kaimo žmonėms, taip užsidirbdami lėšų, kurias gali panaudoti kaimo gyvenimo kokybei gerinti – sutvarkyti keliuką, gyvenvietės apšvietimą ir pan.

L.Gumbrevičienė atkreipė svečių dėmesį, jog įgyvendinant bendrus Lietuvos ir Kalugos srities kaimo bendruomenių projektus, būtų organizuotas pažintinis atrinktų ir apmokytų aktyvių kaimo visuomenininkų vizitas į Lietuvą, kur jie susipažintų su gerąja kaimo bendruomeninių ir kitų visuomeninių organizacijų patirtimi Lietuvoje.

K.Starkevičius papasakojo svečiams apie palankias sąlygas įvairių šalių jaunimui studijuoti Aleksandro Stulginskio universitete rusų ir anglų kalbomis agronomijos, inžinerinės mechanikos, miškininkystės, hidrotechninės inžinerijos, žemėtvarkos, agrobiotechnologijų, sodininkystės, daržininkystės, apskaitos ir finansų specialybių, kviesdamas Kalugos srities jaunimą pasinaudoti tokiomis galimybėmis.

Susitikime susitarta dėl konkrečių tolimesnio bendradarbiavimo sąlygų.

Kalugos srities gubernatoriaus Anatolijaus Artamonovo vadovaujamos delegacijos pažintis su Lietuva tęsiasi. Svečiai susitiks su Lietuvos maisto perdirbimo įmonių atstovais, aplankys kelias Lietuvos kaimo turizmo sodybas.

Žemės ūkio ministerijos informacija