Modernus ir atviras bendradarbiavimui

Gruodžio 7 d. Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) duris atvėrė atviros prieigos Jungtinių tyrimų centras. Tai vienas moderniausių Baltijos šalyse tokio pobūdžio tyrimų centrų, kuris įsteigtas įgyvendinant LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programą.

Jungtinių tyrimų centro (Centro) šeimininkai – partnerystės sutartį pasirašę Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) bei ASU. Jiems ir įteiktas statybos darbus vykdžiusios įmonės pastato simbolinis raktas.

Įsimintina proga šalies žemės ūkio ir miškų srities mokslininkus sveikino LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, laikinai einantys pareigas žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius bei švietimo ir mokslo viceministrė Neringa Putinaitė, universiteto mecenatai, socialiniai partneriai, bendruomenės nariai.

„Ateinančioje ES finansinėje perspektyvoje 2014-2020 m. Europos Komisija BŽŪP antrojo ramsčio priemonėse moksliniams tyrimams ir inovacijoms praktikoje numato skirti net 5,1 mlrd. eurų. Taigi, puikios startinės pozicijos vystyti naujas idėjas, planus ir juos įgyvendinti. Linkiu Jums nepritrūkti ryžto, noro ir sėkmės darbuose, siekiuose“, – sveikindamas mokslo bendruomenę iškilia proga sakė K. Starkevičius.

Atviros prieigos Centre mokslininkų lauks moderni, beveik 40 mln. Lt kainavusi, laboratorinė įranga. Čia bus atliekami žemės ūkio ir miškų biologinių išteklių tvaraus panaudojimo tyrimai (augalų raidos ir produktyvumo, dirvožemio ekologijos, nanotechnologijų mokslo pasiekimų taikymo, klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms ir kt.). Šis Centras sujungs ne tik Slėnio veikloje dalyvaujančių institucijų mokslinį potencialą. Į savo veiklą jis įtrauks ir kitų Lietuvos bei užsienio šalių mokslo ir studijų institucijų, įmonių mokslininkus ir tyrėjus, sudarys visiems palankias sąlygas naudotis čia esančia modernia įranga.

Abu Centro šeimininkai bus atsakingi už aštuonias laboratorijas. LAMMC kuruos agrobiologijos, mikrobiologijos, biologinių žymenų, medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų, ASU – agrobiotechnologijos, aplinkotyros, augalinių žaliavų kokybės, klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorijas.

Prieš Centro atidarymą, ASU vyko mokslinė-praktinė konferencija „Atviros prieigos tyrimų centrai mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimui“. Čia aptartos Lietuvos žemės ir miškų ūkio mokslinių tyrimų aktualijos ir ateities perspektyvos. Pranešimą „Mokslinių tyrimų svarba žemės ūkiui“ Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja Zita Duchovskienė. „Lietuvos ekonomikos augimą ir toliau turėtų lemti tradicinės ūkio šakos, tačiau jų konkurencingumas pasaulinėje rinkoje priklausys nuo to, ar verslas suvoks pažangiųjų technologijų svarbą ir gebės pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis. Mokslas turėtų labiau orientuotis į Lietuvos ūkio poreikius – didesnė tyrimų dalis turėtų būti taikomojo pobūdžio“, – teigė ministerijos skyriaus vedėja.

Žemės ūkio ministerijos informacija