Kastantui Lukėnui įteikta Vilties prezidento Stasio Lozoraičio premija

Istorinėje Prezidentūroje Kaune sausio 12-ąją šešioliktąjį kartą įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) įsteigta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

Šiemet ją pelnė katalikiškos spaudos darbininkas, publicistas ir vertėjas, periodinio leidinio „Bažnyčios žinios“ redaktorius Kastantas Lukėnas. Premija jam skirta už ilgametę ir nenuilstamą dorovinių vertybių sklaidą visuomenės komunikavimo priemonėse.

Laureato regalijas K. Lukėnui įteikė Lietuvos žurnalistų draugijos vadovai Gražina Petrošienė ir Kazys Požėra, piniginį prizą – premijos mecenatas Seimo narys Kazys Starkevičius.

Rasos ir Kazio Starkevičių šeimos jau šešioliktąjį katrą teikiama premija – vienas iš daugelio šios ūkininkų šeimos kultūros, meno ir kitos kūrybos rėmimo projektų.

„Visą laiką jis gyveno kaip laisvas žmogus“, – laureatą pristatė publicistas Petras Kimbrys. Pasak prelegento, K. Lukėnas tiesiog paveldėjo vertybinę pasaulio sampratą. „Septintos kartos inteligentas, – laureatą apibūdino P. Kimbrys. – Būti pagerbtas šia Stasio Lozoraičio premija Kastantas nusipelnė kaip niekas kitas“.

Augęs mokslininkų, Nepriklausomos Lietuvos diplomatų, teisininkų, architektų aplinkoje K. Lukėnas baigė enciklopedinius „gyvenimo universitetus“, lengvai kalbėjo keliomis užsienio kalbomis, o gebėjimu skaityti tris knygas vienu metu stebino bendradarbius. Sovietmečiu paskutiniajame architektūros studijų kurse K. Lukėnas nutarė mokslus tęsti Sorbonos universitete. Ir išėjo į Paryžių. Sovietų pasieniečiai jaunuolį sustabdė, išvertė iš kuprinės knygas, ilgai tardė. Neradę „nusikaltimo sudėties“, leido jam dirbti muziejuje… kūriku, t. y. suteikė žmogui galimybę savarankiškai studijuoti filosofiją, semiotiką, mokytis kalbų. Atgimimo laikotarpiu kun. Vaclovas Aliulis iš pogrindžio spaudos žinomą K. Lukėną pakvietė vadovauti žurnalui „Katalikų pasaulis“.

Važinėdamas iš Kauno į Vilnių traukiniu K. Lukėnas išmoko ispanų kalbą. Per popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje ir vėliau tikintiesiems sulaukus garbių svečių iš viso pasaulio K. Lukėnas vertėjavo, rašė įvykių apžvalgas, rengė informacijas užsienio spaudos ir radijo agentūroms. Jo straipsniai buvo skelbiami religinės krypties leidiniuose, žurnale „Naujasis židinys-Aidai“. Be to, K. Lukėnas bendradarbiauja su Vatikano radiju, kuriam rengia savaitines Lietuvos spaudos apžvalgas.

Premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ mecenatas K. Starkevičius pasidžiaugė, jog LŽD atkreipia dėmesį ir atranda žiniasklaidos baruose talentingų autorių, kurių pavardžių nerastume pirmuosiuose populiariąja vadinamos spaudos puslapiuose, bet juos susiranda tie, kam svarbu ne sensacijos, bet tikrosios vertybės.

„Daugiau kaip 20 metų esame artimi bendradarbiai. Mačiau jį darbštų, nešantį tikėjimą, viltį. Tai žmogus, kokių šiandien labai reikia Lietuvai. Tamsos daug, ir ji gali slėgti, tad kiekvienas žmogus, nešantis šviesos žiburį, yra labai brangus“, – sakė K. Lukėną, ilgametį Bažnyčios spaudos darbininką, sveikindamas ir dėkodamas jam už tarnystę arkivyskupas S. Tamkevičius.

Laureatą pasveikino ir pirmoji premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatė žurnalistė Nijolė Baužytė, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, LŽD Kauno skyriaus nariai, „Bažnyčios žinių“ redakcija, draugai.

Visiems padėkos žodį taręs premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatas K. Lukėnas atkreipė dėmesį į du žodžius jos pavadinime: „kelyje“ ir „vilties“, kurie, jo manymu, parodo, ko šiandien labiausiai ilgimasi, o šiemetinis apdovanojimas, kaip šmaikštavo, greičiausiai atspindi, jog žiniasklaidoje šiandien ilgimasi ir tylos, ir neskubėjimo, ir noro „pačiupti“ pačias geriausias mūsų gyvenimo akimirkas, pranešti pirmiausia gerąją naujieną.

Kazys.lt inf.

Silvijos KNEZEKYTĖS nuotraukos