Prisikabinti galima ir prie akėčių

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys, Šešėlinės vyriausybės žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius birželio 4 d. kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Dailį Alfonsą Barakauską dėl žemdirbių nusiskundimų apie kelių policijos pareigūnų neteisėtus reikalavimus. 

   Pasak parlamentaro, pačiu darbymečiu, kai žemdirbiams brangi kiekviena minutė, kelių policijos pareigūnai stabdo ūkininkus, vykstančius į laukus traktoriais ar savaeigėmis mašinomis, tempiančiomis žemės ūkio techniką ar agregatus, ir reikalauja parodyti šių mašinų registravimo dokumentus. Savaime aišku, kad tokių dokumentų ir registravimo numerių ūkininkas neturi, nes to nereikalauja šalyje galiojantys norminiai teisės aktai. Ūkininkai privalo aiškintis, nes grasinama baudomis.
   „Gerbiamas Ministre, ar toks policijos pareigūnų uolumas nėra Jūsų inicijuotas? Sakoma, kad žemdirbio darbas pasaulyje yra pats svarbiausias. Jie moka mokesčius, augina duoną mums visiems ir Jums, ir Jūsų vadovaujamos Vidaus reikalų ministerijai pavaldiems darbuotojams, tiems patiems pareigūnams, savo perdėtu uolumu trukdantiems žemdirbių triūsą“, – ministro klausia Seimo narys.
   Dar 2010 m liepos 15 d. raštu, kurį pasirašė tuometis policijos generalinio komisaro pavaduotojas Visvaldas Račkauskas, teritorinių policijos įstaigų ir Lietuvos kelių policijos tarnybų vadovams buvo išaiškinta, kad traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registravimo tvarką nustato Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos taisyklės, kurių 2.4 punkte nurodyta, kad traktoriais ir savaeigėmis mašinomis tempiama žemės ir miškų ūkio technika ar agregatai neregistruojami.
   Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Visvaldas Račkauskas tuo pačiu raštu teritorinių policijos įstaigų ir kelių policijos tarnybų vadovus įpareigojo „supažindinti policijos pareigūnus, vykdančius saugaus eismo užtikrinimo funkcijas su minėtais teisės aktais ir atkreipti dėmesį į atvejus, kada nėra nustatytų reikalavimų registruoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis tempiamos žemės ir miškų ūkio technikos ar agregatų“.
   „Manau, kad tuometiniai policijos vadovai galvojo apie žemdirbius ir elgėsi teisingai, atkreipdami policijos padalinių vadovų dėmesį į pasitaikančius konfliktus dėl žemės ūkio mašinų registravimo, tačiau gaila, kad dabartiniai vadovai tai pamiršo. Ar jiems visai nerūpi faktai, kai keliuose nepelnytai yra stabdomi su agregatais važiuojantys į laukus ūkininkai, kurie turi aiškinti pareigūnams tai, kas jiems patiems privalomai turi būti žinoma“, – pažymi K. Starkevičius, ragindamas ministrą dar kartą priminti kelių policijos pareigūnams traktorių, savaeigių mašinų, priekabų bei traktoriais tempiamos žemės ūkio technikos registravimo tvarką – tai padėtų išvengti žemdirbių ir policijos pareigūnų konfliktų.

Kazys.lt inf.