Kaip atsisėdo, taip ir liko…

Kazys Starkevičius birželio 12-ąją kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių dėl viceministrų skaičiaus sumažinimo.

  Kaip Seimo narys rašo kreipimesi, artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiui, siekiant sudaryti sąlygas efektyviam ir atsakingam pirmininkavimui, Vyriausybės nutarimu buvo leista Teisingumo, Finansų, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo bei Žemės ūkio ministerijoms pasididinti po vieną viceministro etatą. Buvo deklaruojama, kad šis padidinimas galios tik pirmininkavimo laikotarpiu.
  „Pasibaigus pirmininkavimui jau praėjo beveik pusė metų, tačiau visi papildomai priimti viceministrai, paskirti į naujai sukurtas vietas, sėkmingai tebedirba iki šiol. Be to, rengiantis pirmininkauti ES Tarybai ir pirmininkavimo metu didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių skaičius buvo padidintas 236 pareigybėmis.
  Prašyčiau gerb. Ministrą Pirmininką paaiškinti. ar bus sumažintas viceministrų skaičius išvardintose ministerijose ir ar bus sumažintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius, kuris buvo padidintas pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiui? Jeigu taip, kada tai bus padaryta?“, – kreipimesi į Premjerą A. Butkevičių klausia Seimo narys, Šešėlinės vyriausybės žemės ūkio ministras K. Starkevičius.
Kazys.lt inf.