Žadėjo aukso kalnus, dabar savo žodžius „pamiršo“

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariui, Šešėlinės vyriausybės žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui kelia nerimą tai, kad Vyriausybės rengiamame 2015 m. biudžeto projekte žemės ūkio sričiai numatomas nepakankamas lėšų kiekis Kaimo plėtros programų bendrajam finansavimui.

ES reglamentas leidžia valstybėms narėms Kaimo plėtros programos priemonių bendrajam finansavimui skirti nuo 15 iki 30 proc. lėšų iš nacionalinio biudžeto. Kokį procentą skirs Lietuvos vyriausybė – 15 ar, kaip buvo žadėta, bent 25 procentus – tokį klausimą K. Starkevičius liepos 15 d. pateikė Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, atvykusiam į susitikimą su TS-LKD frakcija. Tiesioginio atsakymo į šį klausimą Premjeras nepateikė, tačiau iš jo kalbos buvo galima suvokti, kad 25 procentų tikrai neskirs.

Tikėtina, kad žemdirbiai ir kitais metais bus nuvilti Vyriausybės anksčiau duotais pažadais. Jau šiais metais Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimui trūksta 296,3 mln. litų, o iš jų bendrojo finansavimo lėšos sudaro 71 mln. litų.

„Manau, kad dėl Vyriausybės planuojamo nepalankaus Lietuvos kaimui ir žemės ūkio sričiai 2015 m. biudžeto savo žodį turėtų tarti ne tik visuomeninės žemdirbių organizacijos, bet ir Seimo Kaimo reikalų komitetas bei Žemės ūkio ministerija“, – sako K. Starkevičius.

Praėjusios kadencijos Vyriausybė ekonominės krizės sąlygomis išlaikė 25 proc. ES leidžiamų asignavimų Kaimo plėtros programos priemonių bendrajam finansavimui iš nacionalinio biudžeto ir jo nemažino.

Pasak K. Starkevičiaus, dabartinės Vyriausybės vadovas A. Butkevičius, dar kadencijos pradžioje žemdirbiams žadėjęs aukso kalnus, dabar niekaip nesuranda lėšų išlaikyti ankstesnį Kaimo plėtros priemonių bendrojo finansavimo lygį.

Kiekvienam žemdirbiui aišku, kad sumažinus nacionalinio biudžeto lėšas nebus įsisavinti visi ES skiriami pinigai kaimo plėtrai, ūkininkai bus priversti daugiau skolintis iš bankų, mokėti jiems dideles palūkanas.

Ūkininkus gali paguosti nebent tai, kad Seimo Kaimo reikalų komitetas liepos 16 d. svarstė klausimą dėl biudžetinių asignavimų žemės ūkiui ir šio komiteto nario K. Starkevičiaus siūlymu priėmė sprendimą pasiūlyti Vyriausybei padidinti bendrojo finansavimo lėšų paramą nuo 15 iki 25 procentų 2014–2020 m. Europos Sąjungos programų priemonėms įgyvendinti.

„Tačiau maža vilties, kad į šį Seimo Kaimo reikalų komiteto pasiūlymą bus atsižvelgta. Kaip rodo patirtis, dabartinė Vyriausybė nėra linkusi savo pažadus vykdyti ir priimdama sprendimus atsižvelgti į žemdirbių pasiūlymus“, – nuogąstauja Seimo narys K. Starkevičius.

Kazys.lt inf.