Kaip bitės neša medų…

„Sveikinu visus, susirinkusius taip jaukiai pasitikti naujųjų mokslo metų. Susitikę po vasaros jūs dūzgiate lyg bitutės: ir jos, sugrįžusios į avilį, dūzgia, dalijasi, kur buvo, ką matė. Jos grįžta nešinos medumi, jūs – bendravimo džiaugsmu, žinių siekiu. Mokyklos bendruomenė ir yra tas avilys, į kurį gėrį neša visi: pedagogai, moksleiviai, tėveliai, seneliai. Tai prasminga kūryba, ir nuoširdžiai linkiu, kad ji džiugintų jus visus mokslo metus“ – sveikindamas Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ ugdytinius, mokytojus, vaikų tėvelius sakė Seimo narys Kazys Starkevičius.

Rugsėjo 1-ąją „Šviesos“ mokinukai pasitiko pamaldomis Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Šiemet 289 pradinukus mokys 25 pedagogai, į mokyklos suolą pirmąkart sėsis 50 pirmokėlių.

Pradėdama iškilmes mokyklos direktorė Evelina Stankevičienė paprašė kiekvieną uždėti ranką ant širdelės ir tyloje pajusti, kaip ji plaka – ne vien sau, bet ir kitiems, ragindama įsiklausyti, gyventi Dievo džiaugsme ir tarpusavio draugystėje.

Pamaldoms vadovavęs Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas kun. Tomas Trečiokas perskaitė evangelijos pagal Matą ištrauką apie palaimą mažutėliams (Mt 11, 25–30) ir priminęs, kad Dievas savo dovanas ir paslaptis patiki tiems, kurie yra maži, maži savo širdimi, prasmingai paaiškino prasmę trijų kryželių, kuriuos dedame ant kaktos, lūpų ir krūtinės pradėdami klausytis Dievo žodžio.

„Visada turėkite mintyje šituos tris kryželius, – kalbėjo klebonas. – Pirmasis – apšviesk, Viešpatie, mano protą, antrasis – įkvėpk mano lūpas kalbėti, trečiasis – mokyk mylėti visus žmones“.

Po bendros maldos mokinukai žengė prie altoriaus nešini baltomis degančiomis žvakėmis, mokytojai – baltų kardelių žiedais.

Sveikinimo žodį tarė ir knygomis mokyklą apdovanojo Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Edita Gudišauskienė, bendruomenės atstovai kun. T. Trečiokui įteikė knygą apie Lietuvą.

Baigiantis pamaldoms palaiminimui, kurį teikė visi parapijoje dirbantys dvasininkai, sustojo vaikai, tėveliai, pedagogai, svečiai.

Šventei pasibaigus K. Starkevičius sakė, kad tokio nuoširdumo, šilto bendravimo reikėtų paieškoti ne vienoje Lietuvos mokykloje. Seimo narys Mokslo ir žinių dieną aplankė savo rinkimų apygardoje esančias V. Kuprevičiaus ir S. Daukanto vidurines mokyklas, nepamiršo pasveikinti Palemono ir katalikiškos „Vyturio“ vidurinių mokyklų, o visiems darželiams dovanojo mokymo reikmenų.

„Dalyvavau ir „Nemuno“ daugiafunkcio centro atidaryme, pasidžiaugiau puikiai sutvarkyta infrastruktūra, patogiais privažiavimais. Tai labai svarbu tokiam centrui, kuriame mokysis ir neįgalieji. Sąlygos mokymui, reabilitacijai, laisvalaikiui čia tikrai puikios“, – sakė K. Starkevičius.

Kazys.lt inf. ir nuotraukos

Prieš iškilmių pradžią mokyklos direktorė E. Stankevičienė su šeima lūkuriavo atvykstančių svečių

Mažieji mokyklos vėliavnešiai visą šventę pagarbiai lyg kariškiai stovėjo su mokyklos vėliava

4.jpg

Mažieji mokinukai į mokslo metų pradžią žengia su savo mokytoja

5.jpg

Pirmokėlių eisenoje – ir mamytės, ir sesutės, broliukai, ir močiutės

Į bažnyčią rinkosi visa mokyklos bendruomenė – nuo mažiausio iki vyriausio

Per iškilmingas pamaldas giedojo pradinukų choras

Po juostų tiltu prie altoriaus ateina svarbiausi šventės dalyviai – pirmokėliai

9.jpg

Iškilmių pradžioje buvo sugiedotas „Šviesos“ mokyklos himnas. Pirmoje eilėje iš kairės E. Gudišauskienė, K. Starkevičius, E. Stankevičienė

Smalsūs pirmokėliai nenustygo vietoje, domėjosi ir kalbančiaisiais, ir choristais

Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas kun. T. Trečiokas trumpoje homilijoje vaikams suprantamai paaiškino prasmingo gyvenimo tiesas

Bažnyčioje žmonių susirinko kaip per didžiąsias šventes

Aukas bažnyčiai atneša mokinukai ir jų direktorė bei mokytojai

Miesto savivaldybės Tarybos narė E. Gudišauskienė pasveikino susirinkusiuosius Rugsėjo 1-osios proga ir įteikė dovaną – knygas


Mokslo metų pradžios iškilmės baigėsi palaiminimu, kurio atėjo ir vaikučiai, ir jų artimieji, ir mokytojai, ir svečiai