„Išlaikytinis kaimas“ pagal poną A. Sysą

Praėjusį ketvirtadienį, gruodžio 9-ąją, tvirtinant valstybės biudžetą Seime įvyko diskusija, kur pasiklausiau savo oponento, labai socialiai jautraus socialdemokrato Algirdo Syso. Svarstant pačių valdančiųjų pasirašytą projektą, kuriuo žemės ūkiui papildomai skirta 60 milijonų litų, išgirdau štai tokį prieštaravimo tekstą (kalba netaisyta – tiesiai iš stenogramos):

„Paklausai ir pagalvoji: kas Lietuvoje šiandien neturi problemų? Kur tik pasižiūrėsi. Aišku, suprantu, kad kiekvienas giname savo daržą, suprantu buvusį žemės ūkio ministrą, bet vienoje iš konferencijų buvo labai neblogai parodytas finansavimas, koks finansavimas tenka žemės ūkiui ir kokią BVP dalį sukuria. Aš labai norėčiau, kad jūs tai prisimintumėte. Mes į žemės ūkį dedame fantastines lėšas, o sukuriama BVP dalis yra labai maža. Mes dabar dar papildomai dedame. (Balsai salėje) Siūloma tenai. Čia ne mano, čia mokslininkų. Supratau. Ačiū už… Bet čia ne mano skaičiavimai. Aš tai mačiau šioje salėje ir lygiai taip pat jūs plojote, kai matėte tas skaidres.

Suprantu, kad viską galima daryti iš akcizo mokesčio surinkimo gerinimo. Aš noriu paklausti, kas čia iš mūsų daugiau pradės gerti ir rūkyti, kad tą akcizą surinktume? Ir iš valstybės valdymo lėšų. Gal kokią ministeriją uždarykime, nes aš nematau, iš kur mes čia… Jau priėmėme pataisas dėl papildomų 48 mln., dabar dar 60 mln. Jeigu mes 90 mln. norime paimti iš valstybės valdymo, tikrai kurią nors ministeriją reikės uždaryti, kai baigsime balsuoti dėl visų pataisų. Todėl aš tikrai negaliu pritarti.“

Nenorminės leksikos lyg ir nėra, bet vistiek nemaloniai skamba mėginimas vėl grąžinti į dienos šviesą nuvalkiotą melą ir demagogiją apie Lietuvos kaimą, kuris neva yra išlaikytinis, tik siurbiantis pinigus ir neduodantis jokios grąžos. Girdi, nieko nesukuriantys kaimiečiai apvalgo visus kitus – nuo kareivių iki bibliotekininkų ar prekybos centrų kasininkių. Ateina tie kaimiečiai ir vis ima, ima, o nieko neduoda…

Pone A.Sysai, nežinau, kokias skaidres ir filmukus ar pasakas jūs žiūrėjote, bet primenu faktus. Lietuva maisto pernai eksportavo beveik už 10 milijardų litų, 3 mlrd. iš jų gavo perpardavusi kitose šalyse pagamintus produktus. Maisto sektoriaus perspektyvos yra labai geros. Šiuo metu jam tenka per 7 proc. šalies BVP. Kaip nurodo finansų ekonomistas Rimantas Rudzkis, 1 litas, įdėtas į žemės ūkį, grįžta 1,5 lito grąža. Kas dėl ministerijos panaikinimo, tai pamenu, kad būdami opozicijoje socialdemokratai rovėsi plaukus ir plėšėsi marškinius dėl Energetikos ministerijos steigimo ir su tuo susijusių baisingų išlaidų.Tik štai atėję į valdžią nė vienos ministerijos nepanaikino ir nieko šioje srityje nesutaupė.

Grįžtant prie argumentų, į kuriuos įsiklausė „prasigėrusio ir išlaikytinio kaimo“ įvaizdžio užantyje nebesinešiojanti Seimo dauguma, pakartosiu, ką jau esu sakęs. Lietuvos kaimui ir maisto pramonei verkiant reikia investicijų. Tuo tarpu buvo susidariusi keista situacija – numatytos didesnės Europos Sąjungos dotacijos žemės ūkiui, bet nenumatyta valstybės lėšų tiems projektams kofinansuoti. Todėl ir prireikė numatyti garantijas, o ne palikti viską garbės žodžio lygyje.

Ta proga pridedu ir savo pasisakymą minėtame Seimo posėdyje – irgi netaisytą, iš stenogramos. Aš tikrai siūlyčiau pritarti šiam pasiūlymui, nes jau prie mūsų, krizės metais, kofinansavimas buvo 25 % iš valstybės. Dabar numatyta jį sumažinti, gerbiamasis ministre, iki 15 %. Vadinasi, kur kas didesnė našta teks patiems ūkininkams. Man labai smagu, kad pozicija teikia šį pasiūlymą, ir aš tikrai tikiuosi, kad jis bus priimtas, nes opozicija jį palaikys. Tai yra tai, kokie buvo duoti pažadai. Tai ir gyvulininkystė. Yra priimta Gyvulininkystės programa, kuri yra tik popierinė, nes tam reikia lėšų. Dabar mes turime gerą progą pasitaisyti. Rytoj, tikiuosi, vyks Kaune ūkininkų susibūrimas, ir ta džiugi žinia, kad štai Seimas vieningai ar dauguma pataisė tai, ko Vyriausybė neišsprendė, būtų geras žingsnis.

O jeigu taip paimtume, iš tikrųjų trūksta 89 mln. skirti specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams melioracijos programai plėtoti, 60,2 mln. trūksta dėl Rusijos embargo. Jūs šiek tiek padidinote, bet vis tiek jų trūksta. Kitais metais vėl patirsime nuostolių. 6,5 mln. trūksta smulkių kiaulių laikytojų patirtiems nuostoliams dėl afrikinio kiaulių maro.“

Tikiuosi, žmonės palygins, atsirinks ir prisimins.

Kazys STARKEVIČIUS

LR Seimo narys, Šešėlinės vyriausybės žemės ūkio ministras