Laiškas Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

p. Algirdui BUTKEVIČIUI
Gerbiamasis Ministre Pirmininke, noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad 2015 m. birželio 26 d. Vyriausybės priimtas nutarimas „DĖL GAZOLIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBAI, ĮSIGIJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. VASARIO 3 D. NUTARIMO NR. 145 „DĖL ATLEISTŲ NUO AKCIZŲ DYZELINIŲ DEGALŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ŽEMĖS ŪKYJE, TAIP PAT TVENKINIŲ IR KITŲ VIDAUS VANDENŲ ŽUVININKYSTĖJE, ĮSIGIJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ smarkiai pažeidžia žemdirbių interesus, iškreipia žemės ūkio produkcijos gamybos sąvoką ir kelia pagrįstą grėsmę ūkio subjektų verslui.
Ypatingą žemdirbių nepasitenkinimą sukėlė III skyriaus (Baigiamųjų nuostatų) 13 punktas, kuriame pabrėžta, kad „Gazolius, skirtus naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įskaitant žemės ūkio veiklos subjektų naudojamus nuosavybės teise priklausančiose arba pagal raštu sudarytas nuomos, panaudos ar kitas sutartis transporto priemonėse, draudžiama naudoti ne žemės ūkio produktų gamybai“.
Remiantis šiuo apribojimu, žemdirbys neturi teisės su savo technika, skirta žemės ūkio produktų gamybai, pajudėti iš dirbamo lauko (vežti grūdus į sandėlį, sugedus agregatui važiuoti į servisą), jei bake – „neakcizinis“ gazolis.
Tokia nuostata veda į absurdą, nes kontroliuojančioms institucijoms suteikiama nepagrįsta teisė bausti traktorininką, tarkim, važiuojantį į elevatorių… Žemės ūkio produkcijos gamyba apima ne tik darbą laukuose ar fermose, bet ir produkcijos gabenimą, technikos priežiūrą bei remontą, visą gamybos ciklą.
Neabejoju, kad įsigilinęs į šią problemą suprasite, kodėl minėtas Vyriausybės nutarimas sukėlė žemdirbių bendruomenės, jų savivaldos organizacijų pasipiktinimą. Kaip Seimo Kaimo reikalų komiteto narys ir Šešėlinės Vyriausybės žemės ūkio ministras prašau Jus, gerbiamasis Ministre Pirmininke, artimiausiame Vyriausybės posėdyje sustabdyti š. m.  birželio 26 d. priimto nutarimo galiojimą ir pavesti atsakingoms institucijoms kartu su žemdirbių savivaldos organizacijomis parengti logišką, ūkio subjektų interesų nepažeidžiantį nutarimą dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje.
Pagarbiai –
Kazys Starkevičius, LR Seimo narys