Pavėluotas Vyriausybės kreipimasis į Europos Komisiją – dar viena dūmų uždanga raminant pieno gamintojus

Šalies pieno sektorius šiuo metu kamuojasi gilioje krizėje, kuri tik aršėja. žinios, kad Lietuvoje nuo rugpjūčio 1 dienos šviežio pieno supirkimo kainos toliau mažinamos ir jau nesiekia net gamybos savikainos.

  Ką daro dabartinė Vyriausybė ir žemės ūkio ministrė, kad bent iš dalies būtų išspręsta pieno kainų krizė, nes Seimo priimtas vadinamasis „Pieno įstatymas“ jokio poveikio neturi?
Darbo partijos deleguota žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pagarsino, kad kreipėsi į Europos Komisijos žemės ūkio komisarą, prašydama skirti Lietuvos pieno gamintojams 32 mln. eurų paramą. Tačiau šis kreipimasis gerokai pavėluotas, ir labai abejotina, kad tokia parama bus suteikta.
  Derėtis su Europos Komisija Vyriausybė turėjo seniai – pirmiausia dėl mokėjimų už kvotinį pieną.
  Prisiminkime istoriją: ankstesnė Vyriausybė kasmet žemdirbiams skirdavo po 117 mln. Lt (34 mln. eurų) papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už į rinką patiektą pieną.
  Formuojant 2015 metų biudžetą Seimo opozicija siūlė tokią pačią sumą skirti ir šiais metais, tačiau biudžete buvo numatyta tik 55 mln. Lt (16 mln. eurų) ir tie patys mokami už 2014 metais į rinką pateiktą pieną ir tik tiems ūkininkams, kurie 2006 metais laikė karves. Kiek jų praėjus devyneriems metams verčiasi pienininkyste? Statistika rodo, kad 2006 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 416,5 tūkst. karvių, šiemet sausio pirmąją – 313,5 tūkst. Kokiais kriterijais vadovaujantis nebemelžiantiems pieno mokama parama, o tie, kas pienininkyste verstis pradėjo po  2006-ųjų šių išmokų negauna?
 Žemės ūkio ministerija ir Vyriausybė skubiai privalo iš nacionalinio biudžeto skirti pagalbą į sunkią padėtį patekusiems pieno gamintojams. Seimo rudens sesijoje skubos tvarka turi būti pakeistas biudžetas, skiriant  117 mln. Lt (34 mln. eurų) pieno gamintojams kaip papildomas nacionalines tiesiogines išmokas. Valdžios pučiami dūmai, kuriais dangstomas neveiklumas ir kompetencijos stoka, nieko nebeįtikins. Reikia konkrečių veiksmų.
  Nieko nelaukiant lėšas, likusias iš 2007-2013 m. paramos, būtina skubiai  nukreipti pieno gamybos sektoriui stiprinti. Kai sunaikinime pieno ūkį, jo neprikelsime nei per metus, nei per kelerius. Kaimuose žmonės jau svarsto, ar neišskersti karvių.
  Dar vienas sprendimo būdas – 10% PVM, surenkamo už parduotus pieno produktus, skirti būtent jo gamintojams. Skamba pernelyg radikaliai? Bet jeigu Vyriausybė, Žemės ūkio ministerija ir toliau trypčios kaip iki šiol, baimingai žvalgydamasi ir delsdama imtis veiksmų, dabartinė krizė išprovokuos protestus ir neramumus.
  Manau, Lietuvai tai būtų didelė ekonominė ir politinė nesėkmė.
Kazys Starkevičius
Seimo TS-LKD frakcijos narys, Šešėlinės vyriausybės žemės ūkio ministras