Rokiškio ūkininkai – už permainas

 

 

Penktadienį, gruodžio 15-ąją, į susitikimą su Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Kaziu Starkevičiumi susirinko pilnutėlė salė ūkininkų. Kaip pradėdamas diskusiją sakė K. Starkevičius, jis Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės Dalios Lūžienės-Malijonienės kvietimu atvyko pasidalinti idėjomis, pasitarti dėl tolesnio žemės ūkio vystymo Lietuvoje. Viena tokių idėjų – steigti paramos žemdirbiams fondą, kurio pirmasis įnašas būtų Europos Sąjungos lėšos nukentėjusiems nuo lietingų metų žemdirbiams. Padalinus menką sumą daugybei ūkių, kiekvienam tektų trupiniai, o įsteigus fondą iš jo beprocentinėmis paskolomis galėtų pasinaudoti tie, kam trūksta apyvartinių lėšų ir kitais kritiniais atvejais.
Ūkininkai vienareikšmiai pritarė tokiam siūlymui, kėlė žemės vertės taikymo, melioracijos finansavimo problemą, dėkojo už supaprastintos ES paramos tvarką, kurią dirbdamas žemės ūkio ministru K. Starkevičius buvo įteisinęs ir kurią panaikino vėlesni ministerijos vadovai.
Pasibaigus diskusijai žmonės ilgai nepaleido Seimo nario iš salės, dalijosi mintimis, pasiūlymais.