Kaip geriau panaudoti Briuselio pinigus?

Gruodžio 14-ąją iš Briuselio atskriejusi žinia, kad Europos Komisija nusprendė skirti Lietuvai lėšų kompensavimui ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, nudžiugino šalies žemdirbius, tačiau konkreti suma dar neįvardijama.
Tikimasi, kad kompensuojama suma galėtų būti apie 50 mln. eurų. Ūkininkai, kurie yra pateikę paraiškas dėl patirtų nuostolių kompensavimo, trina rankas ir tikisi gauti nemažas sumas.
Lengviausia būtų skirtą sumą išdalinti pagal pateiktas paraiškas ir taip išspręsti nuostolių problemą, tačiau ar tai būtų teisinga žvelgiant į bendrą žemės ūkio padėtį šiuo metu šalyje. Nemanau, kad vadinamieji nuostoliai būtų tiksliai apskaičiuoti – ar nebus taip, kad kompensacijomis pasinaudos ir tie, kurie nepatyrė jokių nuostolių.
Teko girdėti, kad kai kurie ūkininkai pateikė paraiškas, jog javai dėl liūčių žuvo, tačiau vėliau, pagerėjus orams juos nupjovė ir nemažai prikūlė. Bus atvejų, kad pasėję žieminius javus šiais metais jokių nuostolių nedeklaravo, o pavasarį šie plotai bus išmirkę ir teks atsėti vasariniais javais. Kas tada jiems kompensuos jau kitais metais patirtus nuostolius?
Manau, kad nebūtų racionalu iš Briuselio gautas lėšas išbarstyti tikrų ar netikrų nuostolių kompensavimui. Išmintinga būtų gautą sumą pervesti į kuriamą žemdirbių paramos fondą, o iš jo lengvatinėmis sąlygomis teikti ūkininkams paskolas apyvartinėms lėšoms. Šiais laikais pagrindinė vidutinių ir smulkiųjų ūkininkų problema – apyvartinių lėšų trūkumas, kuris dažnai ūkį priveda prie bankroto.
Be abejo, dažnas nuostolius deklaravęs ūkininkas ar žemės ūkio bendrovės vadovas nepritars tokiam mano siūlymui, tačiau tai būtų pirmasis lėšų šaltinis siekiant padaryti pradžią žemdirbių paramos fondo sukūrimui ir gera pradžia padėti ūkininkams, kuriems dėl apyvartinių lėšų trūkumo gresia bankrotas, varžytynės. Kartu būtų užkirstas kelias jų žemės bei kito turto perdavimui į turtingesnių žemvaldžių rankas.
Kazys Starkevičius
Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas