Penkiolika metų kartu su šv. Kazimieru

  Birželio 28 d., ketvirtadienį, Spaudos konferencijų salėje Seimo narys Kazys Starkevičius pristatė Jungiamojoje galerijoje eksponuojamą Kauno miesto mokyklų mokinių kūrybinių darbų parodą „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“.

   Parodos atidarymo akimirka

  Tardamas įžangos žodį K. Starkevičius padėkojo mokytojams, puoselėjantiems meną, kultūrą, istorinę Lietuvos atmintį.
 „Gal kuris iš šiandien eksponuojamų darbų autorių taps garsiu menininku, nes vaikystėje atskleistas talentas turėtų būti ugdomas, turtinamas. Atpažinti gebėjimus padeda nuoširdus mokytojų darbas, ir už tai jiems nuoširdi padėka. Penkioliktą kartą vykstantis šv. Kazimiero pagerbimas priartina mus prie jo asmenybės, leidžia pažinti šventojo galią išmelstais stebuklais. Susimąstykime – ar tai, kad mūsų karta pamatys antrą kartą Lietuvą aplankantį Popiežių nėra ir karalaičio šv. Kazimiero siekis plėsti ir gilinti mūsų tikėjimą, atsiverti dorumui, artimo meilei“, – kalbėjo renginio organizatorius ir globėjas, šventojo bendravardis Seimo narys.
  Parodos atidarymo renginyje dalyvavo Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kun. Saulius Paulius Bytautas, Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas Armoška-Eismontas, projekto ,,Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ iniciatorius Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis, Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai, parodoje eksponuojamų kūrinių autoriai.
  Kaune jau tapo tradicija pasitikti šv. Kazimiero dieną kuriant dailės kūrinius, skirtus šiam šventajam ir jo šviesiems darbams ir idėjoms. Parodoje eksponuojami darbai atspindi 15 metų vykdyto dailės projekto temas ir nuotaikas. Tai kolektyviniai darbai, sukurti tapybos, grafikos, koliažo, karpinių ir kt. technikomis. Įvairių Kauno mokymo įstaigų mokiniai su mokytojais šiuos darbus kūrė žinomose miesto sakraliose erdvėse: 2002–2004 metais Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, 2005–2006 ir 2008 metais Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje, 2009–2010 metais Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, 2011–2015 m. Kauno rotušėje, 2016–2017 m. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos jaunieji dailininkai su savo mokytoju A. Augusčiu

  K. Starkevičius projekto ,,Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ iniciatoriui, Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailės mokytojui ekspertui Aidui Augusčiui įteikė padėkos raštą, kuriame pabrėžiama, kad mokytojo dėka Kaune jau tapo tradicija pasitikti šv. Kazimiero dieną  kuriant dailės kūrinius, skirtus šiam šventajam ir jo šviesiems darbams ir idėjoms: ,,Šie darbai atspindi Jūsų 15 metų vykdyto dailės projekto temas ir nuotaikas. Seimo rūmuose eksponuojami kolektyviniai darbai Jūsų kaip dailės mokytojo profesionalumą ir kūrybiškumą. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų didelį darbą sutelkiant įvairių Kauno miesto mokyklų mokinius tokiam neeiliniam sakraliniam kūrybiniam darbui pačius jauniausius, gal būt būsimus žymius dailininkus“.
  Paroda „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“ Seimo Jungiamojoje galerijoje bus eksponuojama iki liepos 16 d.
kazys.lt inf.