2020 metų valstybės biudžetas žemdirbių neguodžia

Žemdirbiai jau trejus metus iš eilės patiria nuostolius dėl nepalankių klimatinių sąlygų, ir vykstant klimato kaitai visame pasaulyje tokių metų bus vis daugiau. Todėl kaimo žmonės tikėjosi, kad Vyriausybė, rengdama 2020 metų valstybės biudžeto projektą, į tai atsižvelgs ir žemės ūkio sektoriui skirs didesnį finansavimą. Deja, šito neįvyko.

2020 metų valstybės biudžeto projekte Žemės ūkio ministerijai buvo numatyta skirti nepilnus 950 mln. Eur arba beveik 6 mln. Eur mažiau nei 2019 metais, tačiau Europos Sąjungos paramos lėšos sumažėjo beveik 36 mln. Eur arba beveik 5 proc.

Po žemdirbių protestų ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pasiūlymų Vyriausybė šiek tiek pakoregavo biudžeto projektą ir Žemės ūkio ministerijai asignavimus padidino 1,8 mln. Eur arba 0,2 proc. daugiau negu 2019 metais. Tai lašas jūroje, žemės ūkiui tai neturės jokio teigiamo poveikio, kai vien tik melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrai papildomai reikėtų skirti bent 50 mln. Eur per metus.

Pasakysiu vieną skaičių, kuris akivaizdžiai parodo, kad nuo 2012 metų žemės ūkis yra diskriminuojamas, šiai sričiai kasmet skiriama vis mažiau asignavimų. Valstybės biudžeto asignavimai, planuojami kitiems metams, palyginus su 2012-aisiais išaugo 70 proc., o asignavimai žemės ūkio sričiai per tą patį laikotarpį auga tik 17,6 proc. – tai beveik 4 kartus mažiau nei bendras biudžeto augimas.

2012 metais, krizės laikotarpiu, asignavimai žemės ūkiui bendruose valstybės biudžeto asignavimuose sudarė apie 12 proc., o 2020 metais, kai Lietuvoje stebime didžiausią ekonomikos augimą tarp ES valstybių, siekia tik 7,7 proc.

Per mažai skiriama lėšų bendrajam finansavimui, kad būtų galima įsisavinti ES skiriamus asignavimus. Krizės metu 2007–2013 metų laikotarpiu Kaimo plėtros programos (KPP) bendrajam finansavimui buvo skiriama 25 proc. lėšų, tuo tarpu 2014-2020 metų laikotarpiu bendrajam finansavimui skiriama – tik apie 18 proc. Dėl šios priežasties mūsų ūkininkai prarado daugiau nei 116 mln. Eur.

Dėl šio itin žemdirbiams nepalankaus sprendimo pagal 2019 m. pateiktas paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonei „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių finansuoti“ trūksta 20,5 mln. Eur bendrojo finansavimo lėšų.

O iš viso žemės ūkio sektoriui būtinų priemonių finansavimui 2020 metams trūksta daugiau kaip 70 mln. Eur.

Šiam biudžetui, kuris diskriminuoja kaimo žmones, balsuodamas nepritariau.

Kazys Starkevičius,

LR Seimo narys