Žinia pasauliui

1991 metų sausį Sovietų Sąjunga stengėsi izoliuoti Lietuvą nuo pasaulio, neįleisdavo Vakarų valstybių žurnalistų, o po sausio 13-osios radiją ir televiziją užgrobę okupantai per savo „kasperviziją“ skleidė melą ir neapykantą mūsų valstybei. Lietuvai žinias transliavo radijo ir televizijos redakcija iš Kauno studijos, tačiau užsienio valstybes faktai apie agresiją pasiekdavo sunkiai.

Prie Lietuvos radijo ir televizijos redakcijos Kaune budėjo žmonės, pasirengę ginti laisvą žodį. Romualdo Požerskio nuotrauka

Tomis dienomis gavau Kauno miesto deputatų tarybos pirmininko G. Puko užduotį organizuoti 200 vaizdo kasečių išvežimą į užsienį. Šis logistikos uždavinys buvo nelengvas – Lietuvoje okupantai įvedė komendanto valandą, krėsdavo automobilius, galėjo griebtis ir žiauresnių priemonių.

Nusprendžiau, kad vaizdo įrašus reikia vežti į Minską. Ten buvo apsistoję Vakarų žurnalistai, laukdami, gal pavyks patekti į Vilnių. Turėjome jų kontaktus.

Ir vieną sausio rytą automobilis su ypatingu „kroviniu“ išvyko į Baltarusiją. Vilnių pasiekė saulei tekant, ir įveikęs visas užkardas atvyko į Minską.

Kasetės buvo perduotos Reuters korespondentams, ir laisvasis pasaulis sužinojo visą tiesą, kas vyksta Lietuvoje.

Grįžtantį automobilį sovietų kariškiai nuodugniai iškratė, bet ką jie galėjo rasti? Žinia, įveikusi visas užkardas, jau plito pasaulio televizijos ekranuose.

Kazys Starkevičius