Parodoje – lietuvių liaudies dainų siužetai

Lietuvių tauta turtinga savo istorijos dvasiniu paveldu, kuris atsispindi per amžius sukauptuose kultūriniuose kloduose – išsaugotose kalboje, mituose, legendose, pasakose, liaudies dainose, šokyje, muzikoje ir dailėje.

Šioje parodoje žiūrovams pristatomas paveikslų ciklas „Lietuvių liaudies dainos“, nutapytas pagal lietuvių liaudies dainas. Paveikslų siužetai pasirinkti iš karinių-istorinių, kalendorinių apeiginių, darbo, šeimos ir vestuvinių dainų. Pristatomuose paveiksluose menine forma perteikiama lietuvių liaudies dainų simbolių struktūra, kuri atveria gelmes, o jose atsidengia lietuvių tautos pasaulėjautos ir pasaulėžiūros senieji klodai, padedantys suvokti dabartį ir mus supantį pasaulį.

Apie autorių:

Virginijus Kašinskas gimė 1955 m. Šilalės rajone, 1987 m. baigė Vilniaus dailės institutą (dabar Dailės akademija), tapybos specialybę. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. Surengęs 98 personalines tapybos ir piešinių parodas Lietuvoje ir užsienyje.