Senjorai pradėjo mokslo metus

Stasio Lozoraičio senjorų akademija naujus mokslo metus pradėjo Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje. Prie gėlėse skendinčio altoriaus šv. Mišias aukojo kun. Saulius Paulius Bytautas OFM, Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kauno šv. Jurgio konvento vadovas. Bažnyčia buvo pilnutėlė, nuotaiką skaidrino puikus giedojimas.

Šv. Mišios pilnutėlėje Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje

Baigusis aukos iškilmei rektorius Vidmantas Budrys pakvietė žodį tarti šios akademijos globėją Kazį Starkevičių. Sveikinimo žodyje Seimo narys prisiminė malonų bendravimą, smagias iškylas po Lietuvą ir pažadėjo kitais metais surengti senjorų išvyką į Žalgirio mūšio lauką, kur šiemet lietuvių ir lenkų ginklo bendrystę įamžino didžiulis atminimo akmuo, pagerbiantis abiejų tautų pergalę.

Kalba akademijos globėjas Kazys Starkevičius

„Stasio Lozoraičio atminimas man be galo svarbus. Esu ne tik jūsų akademijos globėjas, bet ir žurnalistų premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, pavadintos S. Lozoraičio vardu, mecenatas. Ją pelnė jau 20 sąžiningai profesinę priedermę atliekančių žurnalistų, pogrindžio spaudos darbininkų. Kilus terorui Baltarusijoje, pasiūliau neeilinę Vilties Prezidento premiją skirti tiesą pasauliui ir tėvynei skleidžiančiam baltarusių žurnalistui, persekiojamam režimo. Ji turėtų būti įteikta artimiausiu metu“, – kalbėjo Kazys Starkevičius.

Iškilmių svečiai

Akademijos senjorus sveikino svečiai – Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Darius Trečiakauskas.

Stasio Lozoraičio senjorų akademijos rektorius Vidmantas Budrys

Rektorius palinkėjo studentams prasmingų ir turiningų mokslo metų.

kazys.lt inf.