Trys karaliai

 

Sveikinu visus. Trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. +K+M+B. Daug kas rašo tris raides virš durų šiandien. Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą reiškia išminčiaus šventumą.

Šie trys, su kurių vizitu visus sveikinu, praneša apie Kristaus apsireiškimą. Praneša gerąją naujieną ir, reikia tikėtis, išsineš ar kur nuplukdys visas praėjusių metų negandas, įskaitant nelemtą Covid19 pandemiją. Būkite sveiki ir laimingi! Tešviečia Betliejaus žvaigždė amžinai.

Kazys Starkevičius