Ar pagrįstai didinami tarifai gaminantiems vartotojams už pasinaudojimą elektros tinklais?

Kaina už pasinaudojimą tinklais gaminantiems vartotojams, įsirengusiems nuosavas saulės   elektrines nuo 2019 iki 2021 metų išaugo nuo 3,52 ct/kWh iki 4,50 ct/kWh (+27,8 proc.) arba nuo 21,48 euro/kW per metus iki 31,68 euro/kW per metus (+47,5 proc.).

Panagrinėkime pavyzdį: saulės baterijas įsirengęs gaminantis vartotojas į žemos įtampos elektros tinklus per metus generuojantis 5 tūkst. kWh elektros energijos, 2019 m. už pasinaudojimą elektros tinklais sumokėjo 176,00 Eur, o 2021 m. už tuos pačius 5 tūkst. kWh jau turės mokėti 225,00 Eur, tai yra 49,00 Eur arba 27,8 proc. daugiau. Ženkliai išaugęs gaminančių vartotojų skaičius bei jų generuojamos elektros energijos padidėjęs kiekis duoda didelę naudą elektros tinklų valdytojams ir ženkliai didinti prisijungimo tarifus nereikėtų. Toks palyginti ženklus pasinaudojimo elektros tinklais tarifo didinimas gali stabdyti gamintojų vartotojų plėtrą ir prisijungimą prie elektros energijos perdavimo tinklų.

Per 2020 metus prisijungusių gamintojų vartotojų skaičius padidėjo 5256 arba 61 proc. lyginant su 2019 metais, prijungtų gaminančių vartotojų galia išaugo nuo 27,5MW iki 80 MW arba 66 proc., o patiektas į tinklą elektros energijos kiekis nuo 9097 MWh išaugo iki 35 013 MWh arba 3,8 kartų.

Pasinaudojimo tinklais tarifo padidinimas kartais aiškinamas 2020 metais ženkliai padidėjusiu nuotolinių gaminančių vartotojų prisijungimu, tačiau skaičiai to nepagrindžia.

2020 m. prisijungusių nuotolinių gaminančių vartotojų buvo 1512, kai iš viso jų yra 8640, prisijungę nuotoliniai vartotojai sudaro tik 17,5 proc. visų gaminančių vartotojų, o tarifas padidintas 27,8 proc..

Skaičiuojant pasinaudojimo tinklais mokestį nėra vertinama komercinė nauda, kurią ESO gauna, paimdama į tinklus paprastai brangesnę dieninę elektros energiją ir grąžindama gaminantiems vartotojams paprastai pigesnę naktinę elektros energiją.

Visuomenėje kylant abejonių dėl tarifo už pasinaudojimą elektros perdavimo tinklais teisingumo, sausio 22 d. Seimo Ekonomikos komitetas nuotolinio posėdžio metu parlamentinės kontrolės teise svarstė klausimą „Dėl pasinaudojimo tinklais tarifo augimo gaminantiems vartotojams“.

Pagrindinis parlamentinės kontrolės klausimas, sukėlęs daugiausia abejonių, buvo gaminančių vartotojų, atsiskaitančių už pasaugojimo paslaugą pagal instaliuotą saulės jėgainės galią, tarifų žymus padidėjimas 2021 m..

Svarstymo metu Seimo Ekonomikos komiteto nariai išreiškė susirūpinimą, kad toks tarifo kitimas daro neigiamą įtaką gaminančių vartotojų saulės elektrinių atsipirkimo laikotarpiui ir neskatina naujų gaminančių vartotojų atsiradimo.

Apsvarsčius šį klausimą Ekonomikos komitetas priėmė sprendimą pasiūlyti Energetikos ministerijai parengti studiją „Dėl gaminančių vartotojų pasinaudojimo tinklais mokesčio taikymo“ ir apie rezultatus informuoti Seimo Ekonomikos komitetą.

Be to, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai buvo pasiūlyta, atsižvelgiant į Energetikos ministerijos atliktos studijos rezultatus, patobulinti Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodiką.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei buvo pasiūlyta esant poreikiui parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reguliuojančius gaminančių vartotojų plėtros skatinimo ir paramos priemonių taikymo mechanizmą. Komiteto nariai nusprendė parlamentinės kontrolės tvarka šio klausimo svarstymą tęsti gavus studijos išvadas.

Kazys Starkevičius

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas