Su švente, spaudos darbininkai!

Šiandien Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Gerbdami savo kalbą, lietuvišką knygą pamąstykime apie spaudą, kuri mus lydi kiekvieną dieną,

Pirmąkart spaudą atgavome 1904 m., kai carinė Rusija buvo priversta atšaukti 40 metų trukusį lietuviško žodžio draudimą. Antrąkart spaudą atgavome 1989–1990 m., kai mūsų laikraščiai nusimetė sovietines kepures ir prabilo į Lietuvą drąsiu tiesos žodžiu. Atgimimas sukūrė naują komunikaciją, ir šiandien įtakojančią viešąjį gyvenimą.

Ypatinga pagarba ir padėka žurnalistams, dirbantiems Rytų fronte – Baltarusijoje, Maskvoje. Jie tikri plunksnos šauliai, pirmosiose linijose nešantys tiesos vėliavą.

Džiaugiuosi, kad svarbų bendrą darbą nuveikėme kartu su Lietuvos žurnalistų draugija ir Žurnalistų sąjunga. Kasmetinę Stasio Lozoraičio premiją, kurią mecenuoju jau 21 metus, skyrėme Baltarusijos žurnalistams, kovojantiems prieš režimo represijas ir diktatūrą. Jos įteikimas ir susitikimas su laureatais įvyks atslūgus pandemijos suvaržymams.

Ko linkiu mieliems plunksnos broliams jų šventės dieną? Išlikite drąsūs ir teisingi vertindami tikrąją padėtį, negailėkite strėlių melagienos skleidėjams, svetimų idėjų platintojams, valstybės niekintojams. Jūsų galia ir įtaka didžiulė, ir  naudokite tai kilniems tikslams.

Su pagarba – Kazys Starkevičius