Mano Lietuva

Lietuva, už kurios laisvę guldė galvas sukileliai, savanoriai, partizanai ir Sausio 13-osios didvyriai.

Lietuva, kurios kurime pagal išgales dalyvaujame kiekvienas – moksleivis, siekiantis gilių žinių, studentas, planuojantis pakeisti pasaulį savo energija ir mokslu, darbininkas, mokytojas, sportininkas…Jauna mama, auginanti mažylį, ir garbingą gyvenimą praleidęs pensininkas.

Mes galime Lietuvą sukurti tokią, apie kokią visi svajojame – tik reikia ryžto, drąsos, atsakomybės ir padorumo.

Noriu pasidalinti su Jumis ne pažadais, o savo viltimi. Jeigu dirbsime ir laikysimės teisingumo, jei nepasiduosime svetimų jėgų sudiktuotiems scenarijams, jei branginsime šeimos, tautos, tikėjimo vertybes, ji bus – Lietuva, kokios linkime savo vaikams…


2010 m. pakartotas žygis Vytauto Didžiojo keliais iki Juodosios jūros. Šio žygio dalyviai atgaivino 600 metų senumo istorinę legendą ir pagirdė ištverminguosius žemaitukus Juodosios jūros bangose. Raitelius Očakove (Ukraina) pasitiko ir Kazys.


Žemės ūkio parodoje „Zolotaja osen 2010“ Lietuvos stende lankėsi Rusijos premjeras Vladimiras Putinas. Ministras premjerui pristatė Lietuvos tautinį paveldą, papasakojo apie šalies eksporto plėtrą, padovanojo lietuviškos duonos kepaliuką su užrašu „Lietuva“.


Kartu su Vokietijos Federacinės Respublikos maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministre Ilse Aigner. Vokietijos ir Lietuvos santykiai yra glaudūs ir draugiški, taip pat ir žemės ūkio srityje.


Kazys mielai dalyvauja artojų varžybose, o ir pats dažnai stveria plūgą į rankas ir taip išbando rankų miklumą.


Latvijos žemės ūkio ministras Jānis Dūklavs neslepia simpatijų Lietuvai ir ypač giria ministerijos darbą.


2009 m. rudenį Lietuvoje reziduojantiems užsienio šalių ambasadoriams surengta išvyka į geriausius šalies ūkius.


Lenkijos ir Lietuvos žemės ūkio sektoriai turi daug bendrų sąlyčio taškų – su Lenkijos žemės ūkio ministru Marek Sawicki atidarant Nacionalinę mokėjimo agentūrą Seinuose 2009 m. vasarą.


Vokietijos federalinės maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Gerd Lindemann 2009 m. rudenį mielai apsilankė Lietuvoje ir su ministru aptarė ES bendrosios žemės ūkio politikos ateitį.


Kazys kartu su kaimo spinduliu – dvasininku Kazimieru Skuču Skriaudžių buities muziejuje Prienų raj.


Pats būdamas ūkininku Kazys parodos „Ką pasėsi 2009“ metu mielai svečiams pasakoja apie pristatomą produkciją – juk viskas pačio rankomis paliesta.


„Ką pasėsi 2009“ parodoje žadėtos papildomos tiesioginės išmokos už pieną – šie pažadai jau ištesėti.


Kazys dažnai lanko ūkininkus ir domisi, kokiais rūpesčiais bei džiaugsmais jie gyvena.

LLU Memorandumas Þemë Ûkis Kinija Starkevièius
Lietuva ir Kinija pasiraðë memorandumà dël bendradarbiavimo þemës ûkio srityje. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
Vilnius, 2009 m. rugpjûèio 31 d. (ELTA). Kinijos þemës ûkio viceministras Gao Hongbinas (Gao Hongbin) ir Lietuvos þemës ûkio ministras Kazys Starkevièius pasiraðë Kinijos Liaudies Respublikos þemës ûkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos þemës ûkio ministerijos supratimo memorandumà dël bendradarbiavimo þemës ûkio srityje. Memorandumo pasiraðymo ceremonijoje dalyvavo Kinijos vicepremjeras Hui Liangju (Hui Liangyu). rb

Ministras ir Kinijos žemės ūkio viceministras Gao Honbin pasirašo Supratimo memorandumą žemės ūkio sektoriuje.


Vagų tiesumu Kazys galėtų varžytis su geriausiais šalies artojais. „Pirmoji vaga 2009“ Veisiejuose.


Tėvynės sąjungos lyderiai Lietuvos įstojimo į NATO iškilmėse: Andrius Kubilius, Vaidevutė Margevičienė, Rasa Juknevičienė, prof. Vytautas Landsbergis ir Kazys Starkevičius, o šalia – ir mažasis Kaziukas.


Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Antanas Lukša, legendinio partizano Juozo Lukšos brolis, su Kaziu Starkevičiumi Kauno karininkų ramovėje.


Lietuvos lakūnų lakūnas Jurgis Kairys kauniečiams dovanojo skrydžius po tiltais pakviestas Kazio Starkevičiaus.


Kino filmo “Vienui vieni” operatorius – apie filmavimo eigą.


Lietuvos regionų kultūra buvo sužavėti Norvegijos karalystės karalius ir karalienė. Rumšiškių muziejuje karališkąją šeimą priiminėjo Rasa ir Kazys Starkevičiai.


Solt Leik Sičio žiemos olimpiados Lietuvos dailiojo čiuožimo federacijos prezidentas Kazys Starkevičius, atlydėjęs čia mūsų ledo žvaigždes Margaritą Drobiazko ir Povilą Vanagą, iškėlė įsisenėjusias teisėjavimo problemas. Jo iniciatyva 2004 m. vykusiame kongrese Hagoje buvo pakeistos teisėjavimo taisyklės.