Pirmojo anūko Vyčio Simono krikštynos


Beminint vardadienį – pirmąją pavasario šventę Kazimierines. Kazio giminėje šio vardo tradicija tęsiama bemaž 100 metų. Auga ir mažasis Kaziukas.


Vokietijos federalinės maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Gerd Lindemann užsuko ir į Kazio ūkį.


Ir tapus ministru, smagu paimti plūgą į rankas.


Šeima suteikia stiprybės ir džiaugsmo.


Jauniausia šeimos atžala – devynerių metų sūnus Kaziukas, mielai talkina laukuose.


K. Starkevičiaus tėvo (Kazimiero vyresniojo) vestuvės su pirmąja žmona Ona Kleizaite 1941 metais. Beveik visą nuotraukoje esantį svečių pulką, Kleizų giminę, vėliau išžudė stribai. M. Starkevičienė (antroje eilėje, antra iš kairės) liko gyva.


Dvasininkams keletą metų patarnavusi Ona Starkevičienė sūnų Kazį nuo mažens auklėjo katalikiška pagarbos žmogui ir pamaldumo dvasia.


Septynerių metų Kaziuką tėvai parengė Pirmajai Komunijai.


1999-ieji metai Starkevičių šeimai buvo ypatingi: pasaulį išvydo Kaziukas, jauniausias senos Starkevičių giminės palikuonis, o Kauno “Žalgiris” laimėjo Eurolygos taurę. K. Starkevičius pasirūpino, kad garbingos taurės kopija liktų Kaune.