Mintys ant jubiliejaus slenksčio

Atėjo trisdešimtasis Laisvės pavasaris. Užaugo ir subrendo vaikai, kuriuos Sąjūdžio mitinguose laikėme ant rankų. Neatpažįstamai pasikeitė Lietuvos miestai ir kaimai, pasikeitė ir mūsų mąstymas, žvilgsnis...

Kaunas prisimena kelią į Nepriklausomybę

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse į Kovo 11-osios trisdešimtmečio minėjimą Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje kauniečius pakvietė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė...

Parodoje – lietuvių liaudies dainų siužetai

Lietuvių tauta turtinga savo istorijos dvasiniu paveldu, kuris atsispindi per amžius sukauptuose kultūriniuose kloduose – išsaugotose kalboje, mituose, legendose, pasakose, liaudies dainose, šokyje, muzikoje ir...

Dvidešimt parašų, lėmusių tautos likimą

1918 m. vasario 16-ąją dvidešimt Lietuvos vyrų – signatarai Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas,...

Žinia pasauliui

1991 metų sausį Sovietų Sąjunga stengėsi izoliuoti Lietuvą nuo pasaulio, neįleisdavo Vakarų valstybių žurnalistų, o po sausio 13-osios radiją ir televiziją užgrobę okupantai per savo...

Tą sausį prisimenant

1991 metų tragiškojo sausio dienos įsirašė į atmintį visam gyvenimui. Tuo metu buvau Kauno savivaldybės gynybos štabo vado pavaduotojas. Budėjome nuo Naujųjų metų laukdami puolimo....

Mes prisimename, kodėl esame laisvi

Sausio 12-osios vakarą Kaunas paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje gausiai susirinkę kauniečiai minėjimą pradėjo minute tylos ir Lietuvos valstybės himnu. Prisiminimais...

Neužmirštuolių ašaros

Vėl stovime ant skaudžios atminties slenksčio – Sausio 13-osios atminties. Kas neišgyveno tos siaubo nakties, to kūną ir sielą stingdančio šalčio, nerimo, sielvarto, sunkiai suvoks,...

Laureatę pagerbė draugai ir kolegos

Istorinėje Kauno Prezidentūroje sausio 9-ąją susirinko draugai, kolegos, bendraminčiai pagerbti 2019 m. Lietuvos žurnalistų draugijos aukščiausią apdovanojimą – Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento...