Ką mums atneša Trys Karaliai?

Lietuvos šimtmečio belaukiant peržvelkime, ką nuostabaus Tėvynei atnešė Trys išminčiai, ligi šiandien keliaujantys per pasaulį.
1. Valstybės nepriklausomybę 1918 m.
2. Gaivų pramonės ir paslaugų sferos augimą.
3. Sporto pergales, Kauno halės statybą.
4. Kraupų 1940-1944 okupacijų laikotarpį.
5. Ištvermę pasipriešinime (J. Žemaitis-Vytautas, 1956 m. demonstracija Vytauto g. kapinėse, Katalikų Bažnyčios kronika)
6. Sąjūdį. Kovo 11-ąją.
7. Dalyvavimą NATO ir ES sprendimuose.
8. Pasaulio pripažinimą intelektinės kūrybos, aeronautikos ir, svarbiausia, demokratijos srityse.