Kviečiu dalyvauti

Visuomeninė akcija „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“ Lietuvos šimtmečio proga kvies mus visus prie savanorių kapų.
Nuoširdžiai kviečiu savo krašto jaunimą, mokytojus, visus geros valios žmones aplankyti ne tik savanorių, bet ir partizanų kapus. Pagal dabar turimus duomenis, Lietuvoje yra 187 kapinės, kuriose palaidoti savanoriai.
Tėvynės šimtojo gimtadienio proga vasario 15 dieną 11 val. uždekime žvakutes ant savanorių kapų.
Kauno mieste nėra kapinių, kuriose nesiilsėtų valstybės gynėjai. Tad siūlau apsispręsti, kur Jums patogiausia nuvykti.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus (K. Donelaičio g. 64) sodelyje stovi Žuvusiems už Lietuvos laisvę skirtas lauko riedulių paminklas ir kripta su Nežinomo kario palaikais.
Aukštosios Fredos kapinėse palaidotas Matas Senkus; Karo aviacijos eilinis.
Aukštųjų Šančių karių kapinėse palaidota 540 karių.
Eigulių kapinėse palaidoti Pranas Stelmokas, Karo aviacijos,, II oro eskadrilės leitenantas; Vytautas Rauba, Karo aviacijos I oro eskadrilės leitenantas; Juozas Šaučiūnas; V pėstininkų pulko leitenantas; Pranas Eimutis (Aimutis); Kauno m. ir apskrities karo komendantūros eilinis, III laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.
Senosiose Kauno kapinėse Vytauto prospekte palaidoti 233 kovotojai.
Kauno žydų kapinėse palaidota 14 kovotojų.
Petrašiūnų kapinėse palaidotas Eduardas (Edvardas) Noreika; II pėstininkų pulko kapitonas, IV ir V laipsnių Vyčio kryžiaus ordinų kavalierius.
Žemųjų Šančių karių kapinėse palaidoti 77 kovotojai.
Panemunės kapinėse palaidotas 101 kovotojas.
1918 metų vasario 16-osios Aktas nebūtų galėjęs sukurti valstybės, jei nebūtų buvę savanorių. Jie savo gyvybėmis apgynė mūsų Lietuvą. Gūdžiuoju sovietmečiu jų kova buvo paniekinta, tačiau šiandien proga šeimose prisiminti savo prosenelius, surinkti medžiagą apie narsius vyrus, kurių dėka ir prieš šimtą metų, ir pokario rezistencijos laikais Tėvynė išlaikė drąsą, nepasidavė represijoms, įžiebė Sąjūdžio viltį.
Kazys Starkevičius