Melioracijai – per mažai dėmesio

Aptarti pastarųjų metų melioracijos sistemų atnaujinimo perspektyvų ir pristatyti ūkininkams paskutinio Žemės ūkio ministerijos kvietimo teikti paraiškas paramai melioracijos įrenginių atnaujinimui gauti Šakių rajono savivaldybėje rinkosi ūkininkai, konsultantai, Seimo nariai.

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ direktorius Petras Punys pristatė žemdirbiams paskutinio Žemės ūkio ministerijos kvietimo teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, kuria pasinaudoję žemdirbiai turėtų galimybę atnaujinti laukų drenažų infrastruktūrą, lauko drenažų sistemas, galėtų rekonstruoti arba įrengti vietinės reikšmės vidaus kelius, taip pat gauti tam tikrą paramą ariamos žemės kalkinimui. 

Žadama kompensacija melioracijos įrenginių atnaujinimui gali siekti 80 proc., o kitą dalį turi skirti žemdirbiai. Ūkininkai taip pat turi galimybę steigti asociacijas ir taip pat bandyti pritraukti paramos melioracijos projektams.

Susitikime su ūkininkais dalyvavęs Seimo narys Kazys Starkevičius sakė, jog šiuo metu melioracijai yra skiriama mažai dėmesio, o paramos lėšos labai menkos. Anot Seimo nario, šiuo metu net 67 proc. šalies melioracijos įrenginių susidėvėję, o į specialųjį fondą surenkama per mažai lėšų, nes į tą fondą moka tik ūkininkai, o melioracijos įrenginiai aktualūs ir kitiems – miškininkams, kelininkams.

Pasak K. Starkevičiaus, melioracijai turėtų būti skiriama pinigų iš specialiųjų Aplinkos ministerijos aplinkosaugos lėšų.

Antra problema yra Žemės ūkio ministerijoje rengiamas projektas, kurio pagrindinis tikslas – perduoti ūkininkams nuosavybės teise naudoti nugyventą, seną melioracijos sistemą, be to, ūkininkai bus baudžiami už šio „turto“ nepriežiūrą… 

Jokiu būdu tiek ūkininkai, tiek komitetų nariai negali leisti, kad Seimas pritartų tokiam projektui, nes ūkininkams tai būtų prapultis – jiems tektų senas nudėvėtas „turtas“, o paramos perspektyvos esą labai ribotos. 

Pagal „alfa.lt“