Rugsėjo 1-oji – darželinukų, moksleivių ir studentų šventė

Mokslo ir žinių dieną Kazys Starkevičius aplankė visų trijų kartų šventės kaltininkus: dalyvavo mokslo metų pradžios iškilmėse Kauno „Vyturio“ gimnazijoje, Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro darželinukų šventėje ir Vytauto Didžiojo universiteto pirmakursių imatrikuliacijos ceremonijoje.
Skirtingos kartos, bet šventė panaši – džiugūs veidai, šypsenos, gėlės, nuoširdūs linkėjimai.


„Vyturio“ gimnazija gali didžiuotis savo moksleivių pasiekimais ne tik moksle, bet ir muzikos ugdyme, sporte. Direktorė Aleksandra Bancevičienė pasidžiaugė atsinaujinančia mokykla, dėkojo ilgamečiam jos mecenatui K. Starkevičiui, juokais paklaususi, ar ir ateinantį pavasarį, kaip kasmet, geriausi abiturientai bus apdovanoti vertingais laikrodžiais. Seimo narys patvirtino tradicijų nekeičiantis, palinkėjo moksleiviams, pedagogams kūrybingų mokslo metų. Mokyklos aikštyne susibūrusią tūkstantinę moksleivių, tėvelių, pedagogų bendruomenę pasveikino ir palaiminimą suteikė Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaras, „Vyturio“ gimnazijos kapelionas kun. Žilvinas Zinkevičius. Iškilmėse dalyvavo ir kalbėjo garbūs svečiai, o moksleiviai ir pedagogai jų sveikinimus palydėjo dainomis ir muzika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro darželinukai, lydimi tėvelių ir senelių, jungėsi į bendrus žaidimus, tačiau smalsiai išklausė ir direktorės Vestos Žiūraitienės, ir Seimo nario K. Starkevičiaus palinkėjimus.

Naujųjų mokslo metų pradžią Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje ženklino akademinės laisvės ir džiugaus bendruomeniškumo atmosfera. Rektorius prof. Juozas Augutis pirmakursiams ir garbiems svečiams pabrėžė universiteto tęstinumą nuo prieškario laikų, išskirtinumą ir pasiekimus ugdant modernios Lietuvos inteligentiją. Rankose laikydamas skeptrą, jis priėmė pirmakursių priesaiką, palydėtą aplodismentais ir džiaugsmo šūksniais. Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas jaunatviškai pasidžiaugė naująja studentų karta, priminęs ir iššūkius, kurių pateiks gyvenimas. Sveikinimo žodžius tarė politikai, universiteto alumnai, Studentų atstovybės prezidentė Greta Šmaižytė.


Pirmakursių imatrikuliacijoje (beje, šiemet studijas VDU pradeda 1040 Lietuvos abiturientų ir 600 jaunuolių iš užsienio) dalyvavo ne tik profesūra, dėstytojai, bet ir Bažnyčios atstovai – arkivyskupas L. Virbalas, prelatas, prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, monsinjoras dr. Artūras Jagelavičius, taip pat Seimo nariai Kazys Starkevičius, Mantas Adomėnas ir kiti.
Universiteto bendruomenė šventę užbaigė himnu „Gaudeamus igitur“, visus susirinkusiuosius sugrąžinusiu į studentišką jaunystę.
Kazys.lt inf.