Laureatę pagerbė draugai ir kolegos

Istorinėje Kauno Prezidentūroje sausio 9-ąją susirinko draugai, kolegos, bendraminčiai pagerbti 2019 m. Lietuvos žurnalistų draugijos aukščiausią apdovanojimą – Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ – pelniusiai ilgametę draugijos Centro valdybos pirmininkę, žurnalo „Rasos“ vyriausiąją redaktorę Gražiną Petrošienę.

Premijos skyrimą pagarsino vertinimo komisijos pirmininkė Liudvika Pociūnienė, nuoširdų pagarbos ir sveikinimo žodį tarė pernai metų laureatai Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius, sovietmečiu leistos pogrindinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redaktorius, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įkūrėjas, ir Marijona Šaknienė, ilgametė laikraščio Baltarusijos pakraštyje gyvenantiems tautiečiams „Lietuvių godos“ leidėja ir redaktorė. Kardinolas tradicine laureato juosta perjuosė G. Petrošienę, salėje aidint nuoširdiems plojimams.

 

Pilnutėlė salė vos talpino susirinkusius pagerbti Gražiną

 

Vertinimo komisijos pirmininkė L. Pociūnienė

 

JE kardinolas S. Tamkevičius uždėjo juostą laureatei

Ilgametis šios premijos mecenatas Kazys Starkevičius perdavė šeimos sveikinimus Gražinai – Starkevičiai jau dvidešimt metų skiria piniginį apdovanojimą laureatams, tačiau, pasak Seimo nario, jokiais finansais nepamatuosi to, ką sukuria žurnalistai, sąžiningai tarnaujantys tiesai, kokią galimybę jie suteikia visuomenei svariai ir tinkamai jaustis mūsų valstybėje.

„Didžiuojuosi visais mūsų laureatais, jie atsakingai tęsia savo profesinį pašaukimą“, – sakė K. Starkevičius. Jis įteikė G. Petrošienei ir netrukus pasirodysiančią knygą „Okupuotos Lietuvos kaimas“, kurios bendraautoris ir jis.

 

Laureatę sveikina mecenatas K. Starkevičius

Sąmojingai ir prasmingai į Gražiną kreipėsi pirmoji S. Lozoraičio premijos laureatė Nijolė Baužytė

Jaudindamasi kalbėjo pati laureatė. Pusę šimto metų atidavusi žurnalistikai, ji sakė, kad ir šiandien pakartotų savo pasirinktą kelią. Prisiminusi Sąjūdžio suvažiavimą ir jo atbalsius, pirmąjį atkurto „Ūkininko patarėjo“ numerį, Gražina dėkojo likimui ir žmonėms, supantiems ją kūrybos kelyje.

Pasakyti, kad Prezidentūros iškilmių salė žydėjo gėlėmis – pasakyti per mažai. Laureatę sveikino Seimo nariai Audronius Ažubalis ir Andrius Kupčinskas, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus pirmininkas Vidas Mačiulis su žmona Tekle, ilgamete „Kauno dienos“ redaktore, Kauno politikai, bendradarbiai, kolegos, vaikystės ir jaunystės draugai, ūkininkai ir ūkininkės…

 

 

Gėles laureatei skyrė TS-LKD Kauno sueigos atstovai Edita Gudišauskienė ir Paulius Lukševičius

 

Atsiminimui – iškilmių dalyvių nuotrauka. Tiesa, objektyvas visų neaprėpė…