Vatikane – šventųjų popiežių pagerbimas

Atvelykio sekmadienį, balandžio 27 dieną, Rasa ir Kazys Starkevičiai su aštuntoku sūnumi Kaziu dalyvavo popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII paskelbimo šventaisiais iškilmėse.
   Grįžęs iš Vatikano K. Starkevičius pasakojo: „Nėra buvę, kad Katalikų Bažnyčia vienu metu kanonizuotų du popiežius. Susirinko maldininkai iš viso pasaulio – skelbta, kad iškilmių dieną Roma priėmė apie du milijonus piligrimų. Turbūt nebuvo pasaulio valstybės, iš kurios nebūtų atvykę katalikų, ypač iš Rytų Europos, su nepaprasta pagarba ir meile prisimenančios Joną Paulių II, sugriovusį geležinę uždangą, išvengusį mirties nuo KGB samdyto žudiko kulkos. Iš Lenkijos žmonės važiavo net specialiais traukiniais, sukūrę giesmes mylimam popiežiui, dainas apie jį. Jos skambėjo ir Vatikane, ir Romos gatvėse“.
   Nuotaika buvo labai pakili. Žmonės bendravo, stengėsi vienas kitam padėti. Ankstų rytą į Šv. Petro aikštę atvykę Starkevičiai buvo paslaugiai praleisti kuo arčiau iškilmių vietos. Pasak pašnekovo, lėmė šventas žodis „šeima“ – tėvai su vaikais yra ypatingi maldininkai, juos jungia dieviškoji meilė, jiems vieta arčiausiai altoriaus, todėl ir apsaugos vyrai rikiavo piligrimus taip, kad atvykusieji kuo artimiau išgyventų ypatingą momentą.
   „Atsivežėme rožinius, kuriuos lankantis Kaune Jonui Pauliui II mums dovanojo JE Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Tai iš tiesų simboliška – popiežiui lankantis Kaune teko dirbti jo vizito organizaciniame komitete, pajusti Šventojo Tėvo nuoširdumą, uždegantį tikėjimą. Paskelbimas šventuoju tarsi sujungė to meto išgyvenimus su dabartimi, buvo lyg gyvas susitikimas per maldą, bendrystę dvasioje“, – dalijosi mintimis K. Starkevičius.
   Nepaprastą įspūdį paliko katakombos. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis dalyvaujant mažutei piligrimų grupelei – Starkevičių šeimai ir Seimo narei Vilijai Aleknaitei-Abramikienei su sūnumi – aukojo šv. Mišias ant tų laikų altoriaus, ant kurio Eucharistiją švęsdavo persekiojami krikščionys, šventieji kankiniai, požemių labirintuose radę ir paskutinę žemiškojo poilsio vietą.
   „Dvasinis pakilimas visų širdyse“, – taip taupiai apibendrino laimę dalyvauti iškilmėse Vatikane K. Starkevičius.
Kazys.lt inf.
Joną Paulių II ir Joną XXIII šventaisiais paskelbė ir iškilmingas šv. Mišias aukojo popiežius Pranciškus

Šv. Petro aikštėje virš altoriaus – Jono Pauliaus II ir Jono XXIII portretai, centre – popiežiaus vėliava
VATICAN CITY, VATICAN – APRIL 27: The relics of John Paul II and John XXIII stand during the canonisation in which John Paul II and John XXIII were declared saints on April 27, 2014 in Vatican City, Vatican. Dignitaries, heads of state and Royals from Europe and across the World attended the canonisations. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)


Prie altoriaus ant specialių kolonų buvo išstatytos šventųjų relikvijos (kairėje – Jono XXIII, dešinėje – Jono Pauliaus II) 

Atvelykio sekmadienį pagerbti šventųjų atvyko apie du milijonai tikinčiųjų, susirinko tūkstančiai vyskupų ir kunigų iš viso pasaulio