Ar Žemės ūkio ministerija tikslingai skirsto Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas?

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, šešėlinis žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius kreipėsi į žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę prašydamas pateikti jaunųjų ūkininkų sąrašą, kuriems pagal pirmąjį šaukimą bus suteikta parama įsikūrimui pagal atskiras veiklos sritis. Seimo narys atkreipia dėmesį, kad pirmojo šaukimo metu buvo pateikta daugiau kaip 1350 paraiškų, tačiau į laimingųjų sąrašą pateko tik 345 jaunieji ūkininkai, nes, kaip teigiama, ministerija pritrūko lėšų. K. Starkevičiaus nuomone, Žemės ūkio ministerija šiam tikslui pritrūko lėšų, nes netikslingai skirsto Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšas, neteisingai formuoja prioritetus, neskatinančius kaimo plėtros.

„Nežiūrint į didžiulį paraiškų kiekį, jaunųjų ūkininkų įsikūrimui  skirti tik 20 mln. eurų. Kyla klausimas, ar teisingi ministrės V. Baltraitienės nustatyti prioritetai skirstant ES fondų lėšas. Važiuojant iš Vilniaus į Kauną Elektrėnuose matome rengiamą didžiulį kartodromą, kurio statybai  skirta apie 200 tūkst. eurų. Tenka girdėti, kad Lietuvoje tokių kartodromų dar bus statomas ne vienas. Nesu nusistatęs prieš kartingus ar kartodromus, tačiau manau, kad dabartiniu metu šiam tikslui skiriamos ES lėšos galėtų būti panaudotos tikslingiau, finansuojant didesnį jaunųjų ūkininkų skaičių, nes norinčių gauti paramą įsikūrimui yra 4 kartus daugiau negu tų, kurie realiai tokią paramą gaus“, – atkreipia dėmesį K. Starkevičius.

Seimo narys mano, jog prioritetas jaunųjų ūkininkų įsikūrimui skirstant ES lėšas padėtų atjauninti Lietuvos kaimą, kuris šiuo metu senėja ir iš dalies nyksta.

Kazys.lt inf.